ÇFARË ËSHTË LËVIZJA JONË.

Faleminderit për leximin e këtij teksti.
Lëvizja jonë NUK KA SHEF - PRESIDENTË – NËNKRYETAR - SEKRETAR - BURON - POLITIKË - DEPUTËT.

Ajo përbëhet nga grekë dhe u drejtohet grekëve dhe të gjitha kombeve që jetojnë në planetin.
Mendimi ynë ka një drejtim dhe një qellim të quajtur GREK-GREQI-HELENISËM.
Vetëm për grekët në origjinë dhe gjini.
Propozimi ynë, sigurisht, mund të kopjohet nga çdo komb tjetër, dhe përdoret si mendon për përfitimin e tij.

Ne kemi vendosur të mbetemi anonim derisa te predikojnë zgjedhjet kombëtare në Greqi.
Masa jonë ka të bëjë me idetë dhe jo me fytyrat.
Ideja jonë bazohet në vlerat greke dhe në mënyrën demokratike të qeverisjes.
Kemi marrë elemente të qeverisjes që aktualisht janë aktive në të gjithë globin dhe i kemi përshtatur ato në realitetin tonë (Zvicra / Kushtetuta- Qeveri /Suedia- Edukimi i Omanit / Shtetasit e huaj, etj.).
Ne gjithashtu kemi studiuar ligjin themelues të Greqisë, që është Kushtetuta dhe të gjitha ligjet, kodet dhe rregulloret që janë në përputhje me të.

Me lëvizjen tonë, ne duam të përfitojmë dhe jo të lëndojmë.
Ne nuk jemi parti sepse partia nuk i përket demokracisë dhe idealeve demokratike.
Ne jemi bartësit e një ideje.

Kjo është arsyeja e vetme.NUK KA ASNJË QËTË NA PËRFAQËSOJË.
NE NUK KEMI ASNJË SHEF, ZËVENDËS SHEF, SEKRETAR, DEPUTËT OSE SËDHËNËS.
Dije se nëse dikush duket se nuk është bërë në lëvizjen jonë.
Ne nuk kemi zyra.
Ne nuk kemi telefon.
Ne nuk kemi email.

JEMI TË VETËKRYER, PËRSE IDETË NUK KANË FYTYRË DHE NUK JETOJNË NË ASKËND.
IDETË DHE NJOHURIA JANË NJË ZONË E PËRBASHKËT.

NE NUK DUAM PJESËTARË, AS REND.
NE NUK KËRKOHIM ABONIM.
NE NUK PRANOIM PONACIONE OSE FINANCIM.

Ne kemi vendosur të mos shfaqemi derisa sistemi politik të ketë shpallur zgjedhjet kombëtare.
VETËM ATËHERË, nëpërmjet proceseve demokratike, të gjithë (ne / ju), duke ndjekur këtë ide, do kërkohet që të shkoj përfaqësuesin tuaj rajonal, të cilët si kandidatë në zgjedhje. VETËM PËR QËLLIMIN E DEKLARATË TONË.
Atëherë ata që janë kandidatë do duhet të betohen.

Mënyra e funksionimit në këtë kohë të sistemit është ajo dhe ne nuk mund ta ndryshojmë atë! Ne nuk duam të kemi turbullira apo ndonjë lloj revolucioni, ne duam ta modifikojmë sistemin, përmes rrugës qe lëvizë edhe sistemi.
Vetëm për tu përfaqësuar në parlament, të ndryshojë mënyrën e qeverisjes dhe të lëvizë pa probleme në atë që është përcaktuar në deklaratën tonë.

Ne të gjithë e dimë dhe kuptojmë se çfarë është e mirë.
Ne të gjithë e dimë dhe e kuptojmë se e mira jonë është e mirë për secilin nga njerëzit tanë dhe se është e mirë për të gjithë, se është e mirë për shoqërinë dhe kombin tonë.

Shpallja jonë dhe ideja jonë do ta përkthejmë në sa më shumë gjuhë që mundemi, për të njohet ne të gjithë kombet dhe ne të gjithë planetin.
IDEA – TABELËN ORGANIZATIVE TË QEVERISJES

8 MINISTRITË DHE 1 KRYEMINISTËR

1) MINISTRIA E PUNËVE TË JASHTME
2) MINISTRIA E BRENDSHME MBIKËQYRËSI I PARË MINISTIVË (përfshin DREJTËSIA-TRANSPARENCËN-DREJTAT E NJERIUT-RINDËRTIMIN ADMINISTRATIV).
3) MINISTRIA E KULTURËS (përfshin ARSIM-SHËNDETËSOR-SPORTIV-TURIZËM)
4)MINISTRIAE FINANCAVEDHE EKONOMISË MBIKËQYRËSI I DYTË MINISTIVË(përfshin EKONOMISË dhe e re BANKA KOMBETARE E GREQISE dhe Administrata Doganore-rojet kufitare)
5) MINISTRIA E DETARE (DETEVE-ISHUJT-DETARE DHE NËNDETËSE). e mbajtësve të aksioneve të pronës.
6) MINISTRIA E VENDIT TERRITORIAL(përfshin INDUSTRI-ZHVILLIMI-PLANIFIKIMIT URBAN-MJEDISI-ENERGJI-ZHVILLIMIN FSHATARË-TOKË- AJËR- NËN TOKË- LIQENE dhe UJË). e mbajtësve të aksioneve të pronës.
7) MINISTRIA E MBROJTJES (FORCAT TË ARMATOSURA – FORCAT DETARË -FORCAT AJRORE -POLICIA E SHTETIT -PORTI -POLICIA RURALE -ROJE KUFITARE (roje kufitare-doganat).
8) MINISTRIA E KOMUNIKIMIT (TELEKOMUNIKACIONET- KOMUNIKIMET - INFRASTRUKTURË-TRANSPORTE).
9) ZYRA E KRYEMINISTRIT - SEKRETARIATI I PËRGJITHSHËM I QEVERISË.

 

FUNDI I ZGJEDHJEVE PARLAMENTARE NACIONALE.
QEVERISJE DIREKTE PERMES REFERENDUMEVE.

Tani për tani kemi 325 komuna (OTA) cilët do mbeten ashtu siç janë.
Heqja e apartamenteve të quajtura "njësi komunale" ose "komunitete".
Rajonet do ndahet në: TRAKI- MAQEDONI- KONTINENT- THESSALY- EUBOEA- LINDORE-PERËNDIMORE- PELOPONNESE- JON- EGJE VERIORE- EGJE JUQ- KRETË.

KOMUNAT DHE RAJONET DO VEPROJNË SËRISH VETËQEVERISJE.


MËNYRËN DHE RREGULLORET E VETËQEVERISE - ROLI I ANËTARËVE / MINISTRAVE

Çdo dy vjet (por më shpejt nëse është e nevojshme) zgjedhjet lokale në nivel komunal.
Zgjedhjet do bashkojnë dy organe legjislative dhe administrative.

Trupi legjislativ.
Legjislative 10 atome prej të cilave dy persona do të kenë rolin e deputetit për të kryer qëllimin e qytetarëve (e cila u rrjedh duke përdorur referendumeve) në qeverinë qendrore zbatohet ose boule të bëhet ligj. (Në secilën një sesion duhet të jetë i pranishëm).

ANËTARËT NUK DO KENË TË DREJTËN PËR TË VOTUAR NË PARLAMENT.
Por ata do të kenë të drejtën për të apeluar në një vendim të një komune tjetër që do të jetë në kundërshtim me interesat e komunës së tyre.

Organi legjislativ do të jetë i papaguar. Por shpenzimet e udhëtimit për në dhe nga rajoni do të mbulohen nga Ministria e Komunikimeve.


Trupi drejtues.
Organi qeverisës do përbëhet nga 20 persona të cilët duhet të jenë të paktën terciar.
8 prej tyre do jenë në dispozicion të qeverisë qendrore dhe 12 të mbeturit do mbeten në komunë.
Nga 12 që të mbetet në këtë komunë do të votohet, me referendum, në nivel rajonal në pronësi të komunës, komisioneri qarkut dhe zëvendës shefi. që do jetë në dispozicion të qeverisë me anë të një referendumi kombëtar tani janë 8 + 1 të tjeret do përcaktohet se do jenë ministra dhe 8 zëvendësministra.
Ministrat do ndryshojnë në kryeministër për çdo 3 muaj.
Askush nuk do ketë të drejtën për një mandat dytë si kryeministër brenda dy viteve.

Nga 12 të mbeturit në komunë, ata do zëvendësojnë si kryetar bashkie për dy muaj secili.
Askush nuk do ketë të drejtën e mandatit dytë si kryetar bashkie brenda dy viteve.

Maksimumi që i përket organi qeverisës është 4 vjet pa pasur të drejtë përsëri.
por ajo do të lejojë akomodimin e si një punëtor të thjeshtë (pa administrativ bartësit së drejtës vend) në qeverinë në fund të mandatit tij (ndoshta për shkak se ishte i shkëlqyer).

Organi qeverisës do shpërblehet.

ΑΤΑ QË JANË TË GABUAR.
NËSE BËHET FJALË PËR KORRUPSION OSE VJEDHJE TË PASURISË PUBLIKE DO KTHEHEN NË SHTET (Detajet mund të gjenden në Deklaratën)


ÇËSHTJET E REFERENDUMI - METODA DHE RREGULLIMET E REFERENDUMI

Ajo mund të ngrihet dhe të vihet në konsultime publike dhe referendum si më poshtë:
Fshati me 500 banorë, me një minimum prej 15 banorësh.
Fshati nga 500 banorë në 1000 banorë, me minimum 30 banorësh.
Fshati me 1000 banorë ose më shumë, me një minimum prej 50 banorësh.
Komuna me minimum 150 banorësh.
Rajoni me një minimum prej 500 banorësh.

Në çdo çështje, komuna apo rajoni është i detyruar të përdorë për të gjetur një zgjidhje individë nga organi qeverisës i cili do të studiojë çështjen dhe propozojnë të paktën dy zgjidhje të cilat do paraqitet - komunikohen të gjithë qytetarët me anë të medias për banorin të vendosë se çfarë është më e mira nëpërmjet një referendumi.

Në çdo çështje të territorit mënyra do të jetë e njëjtë.

si të bëni diskutim - Ministria e Brendshme
Kodi i Komunave 3463 Neni 216.

Çdo grek, me çdo mjet të përshtatshëm që ai mendon, mund të votojë në çdo pjesë të botës.
Vetëm duke përdorur numrin e tij të sigurimit shoqëror (i cili është unik për secilin).
Tre mënyra:
1) Në faqen e internetit të Ministrisë Brendshme.
2) Me telefon në një shërbim telefonik (të automatizuar) të Ministrisë që do të jetë në dispozicion për këtë qëllim.
3) Në çdo shërbim publik

KOHA TOTALE DERI NË ATË QË NEVOJITET NGA DITA E ZGJDHJEVE DHE MARRJA E QEVERISË PËR 2 VJET

MINISTRIA E FINANCAVE DHE EKONOMISË

VALUTA
Dy valuta paralele kombëtare dhe ndërkombëtare.
Brenda transaksioneve shtetërore do bëhen vetëm në monedhën vendase.
Monedha kombëtare do jetë paralel me euron.
Transaksionet jashtë do bëhen në euro.
Transaksionet e huajve (turistët - vizitorët - biznesmenët) mund të bëhen me të dyja.

INTERESI - DEPOZITAT
Ndalimi i parave dhe pasurisë triumfojnë.
Debi dhe depozita pa pagesë.
Një llogari e vetme për çdo qytetar.
Kompanitë / bizneset vetëm një llogari, numri do të jetë i njëjtë me numrin e regjistrimit të biznesit.

NDRYSHIMET
Zhdukja e menjëhershme e borxheve ndaj shtetit, të gjithë grekët.
Hiq numrin ID të taksës.

Tërheqja e menjëhershme e të gjitha licencave të institucioneve bankare (duke përfshirë Bankën e Greqisë).
Transferimi i pronës tyre të luajtshme dhe të paluajtshme në shtet.
Rihapja e menjëhershme - krijimi i një banke të vetme nën emrin e Bankës Kombëtare Helenike.
Çdo grek me numrin unike e sigurimit social SSN do hapjn llogari të re dhe të gjitha paratë do transferohen në të.
Kjo bankë do ketë një aksionar vetëm aksionary shtetit grek.
Në këtë bankë dhe në llogarinë e vetme çdo greke do depozitohen paratë nga aksionet e tij shtetërore.

Zerofuzioni i drejtpërdrejtë të gjithve borxheve nga bankave greke në origjinë dhe gjini.
restaurimi i menjëhershëm, kthimi, ose të paguajnë kompensim për çdo konfiskuar 18 vitet e fundit nga ana e bankave ndaj greke në origjinë dhe racës.

Sistemi i kthimit të taksave do bëhet në këtë bankë dhe në llogarinë e ministrisë financave.

Largimi i menjëhershëm i të gjitha taksive.
vetëm zyrat tatimore dhe doganore të cilat mbeten në të cilën tatimi i saj do jetë - roje kufitare doganore. (Ata do  ndahen në dy ministrive. Kombëtare dhe mbrojtjen ekonomike).

regjistrimi drejtpërdrejtë në buxhetin e shtetit dhe kërkesë nga debitorët anëtare, ari dhe pasuri greke, dhe riatdhesimit tyre, si dhe të kredisë dhe të luftës dëmshpërblime.

TAKSAT.
Të gjitha taksat direkte ose indirekte pushojnë.
Tatimi i lirë nga të gjitha pronat e lëvizshme dhe të paluajtshme.
Vetëm një taksë fillestare transaksioni (importuesin - prodhuesin – edhe ai që i përgatit) për 15% karburant, pije, cigare, kozmetikë.
Ky taksë do paguhet në të njëjtën kohë nëpërmjet Bankës Kombëtare Greke.
Punë pa taksa.
Strehimi pa taksa, fitimi dhe posedimi i pasurisë së luajtshme dhe të paluajtshme.
Të gjitha produktet greke (duke përjashtuar pije, cigare, kozmetike dhe karburantit) nuk do ketë për detyrë të çdo fazë të prodhimit ose ndërtimit.
Materialet dhe lëndëve të para për prodhimin e produkteve të eksportit do mbetet pa taksa për gjashtë muaj kohë të mjaftueshme për të kthyer, konvertimit, prodhimin për eksport. Përndryshe, importuesi do të ngarkohet dhe paratë do të shpërndahen direkt nga llogaria e tij pa pasur të drejtë të kundërshtojnë.

MBAJTJEN DHE MBAJTJEN E AKSIONEVE TË QEVERISË
Kushtetuta 'Neni 21 - (Mbrojtja e familjes, martesës, amësisë dhe fëmijërisë, të drejtat e personave me aftësi të kufizuara)

Çdo grek në origjinë dhe gjinisë, banues në Greqi gjatë ditës së parë të jetës do të marrë dy aksione, të cilat janë të regjistruara dhe të patransferueshme dhe do të mbeten pronë deri në fund të jetës së tij.
Një pjesë nga ministria e transportit detar dhe një nga ministria e tokës.
Nga një ditë në 18 vjet, stoku do të menaxhohet nga prindërit.
Me moshën e rritur, një llogari do të krijohet në bankë dhe paguhet direkt në bankë.

Per tremujorin do të kreditohet në llogarinë (banka e vetme që punon) dividentët nga aksionet e tij, dhe merr për të gjithë sasinë izomerit / përqindjes do të vijnë nga shteti dhe fitimet do të jetë 50% e tyre.

Pjesa e mbetur prej 50% do të mbetet në gjendje për rritje.

MINISTRIA E BRENDSHME - DEPARTAMENTI I DREJTËSISË
Krijimi i një trupi gjyqtarësh-prokurorë brenda stacionit të policisë.
Çdo proces gjyqësor që do të keni në kontroll në atë kohë.
Çdo padi gjithashtu.
kur nuk ka asnjë arsye për proces gjyqësor ose padi, lajmëtari do të mbahet në burg për 10 ditë
Në asnjë rrethanë nuk duhet të tejkalojë kufirin e gjykimit / përfundimit të dy muajve, çdo gjykim.

Pavarësia e plotë e gjyqësorit, duke ndaluar të gjitha kokat politike të gjyqësorit dhe përfundimin e emërimit të gjyqtarëve të lartë nga lidershipi politik.
Gjyqtarët e lartë do të emërohen nga gjyqtarët, por emërimi i tyre në postin e propozuar do të votohet përmes një referendumi, në të cilin 90% e votuesve duhet të kenë marrë pjesë.
Votuesit në këtë çështje do të jenë rreptësisht dhe vetëm ata që janë të lidhur me të. (prokurorë - gjyqtarë - avokatë-të dërguarit-punëtorë në gjyqësor).

Gjobat dhe burgim do të ekzekutohet në mënyrë të plotë kur bëhet fjalë për krime kundër jetës, kundër njeriut, kundër shtetit (pa leje dalje pa uljen e dënimit, pa hiri, pa reduktimin e dënimit për jetë paraprakisht të ndershëm).
Të burgosurit e ligjit të zakonshëm penal duhet të përfshihen detyrimisht në arsim edukative, dhe pasi që ajo mund të lirohet nga burgu.
Të gjithë autorët e huaj ose kriminelët do të shkojnë në burgjet e posaçme të punës së detyruar dhe, pas dënimit të tyre, do të promovohen në vendin e tyre të origjinës.


MINISTRIA E BRENDSHME - VLERËSIMI I PERSONELIT
Vlerësimi i menjëhershëm i personelit të sektorit publik.
Në rast të mungesës së trajnimit, punonjësi është i detyruar për të liruar ritrajnimit ose pëlqimin për një punë tjetër në një tjetër potencial punës proporcional.
Nëse ai e gjen veten të papërshtatshëm për ndonjë punë ai do të kompensohet dhe do të largohet nga puna e tij.


VEPRAT E VITIT TË PARA - PERFORMANCA E PËRGJEGJËSIVE
Ndërprerja e menjëhershme e imunitetit parlamentar ose të çdo lloji tjetër për të gjithë.
Kontrolli i udhëheqjeve politike dhe qeverive të kaluara prej 120 vjetësh.
Kontrolli i rasteve të korrupsionit prej 60 vjetësh.
Kontrolli i Zyrtarëve të Shtetit (Drejtorët-Zëvendës Shefat e Shërbimit) prej 60 vjetësh.
Kontrolli i zgjedhësve (kryetarët e bashkive - nënkryetarët - prefekturat)prej 60 vjetësh.

Në rast të fajit, pasuria e personit dhe familja e tij / saj e afërme (Bashkëshorti - fëmijët) do të konfiskohen menjëherë në Greqi dhe jashtë vendit.
Ndërprerja e menjëhershme e punës pa kompensim.
Shpenzimet e jetesës tani do të mbulohen nga shteti deri në përfundimin e rastit të të akuzuarit.
Avokatët dhe shpenzimet gjyqësore do të mbulohen plotësisht nga shteti.
Prokurori do të emërohet me barazim të rastit (Nga lista e avokatëve të emëruar nga gjyqësori) dhe në asnjë rast nuk do të përcaktohet nga i akuzuari.
Tarifa e avokatit do të jetë maksimumi që ka caktuar shteti.

Nëse është vendosur pafajësia e të pandehurit, të gjitha konfiskimet do të kthehen plotësisht.
Nëse dëshmohet fajësia më konfiskuar tërësisht pronë e tij (luajtshme dhe të paluajtshme), do të eliminohen nga çdo një e drejtë politike / n, dhe familjes së ngushtë, dhe ata nuk mund të zënë ndonjë pozitë publike për jetën.

Ata gjithashtu do të pushojnë të marrin dividentin nga rezervat qeveritare dhe ata do të duhet të jetojnë përmes punës së tyre, të cilat, sigurisht, do të jenë pa taksa si për të gjithë grekët.

AUDIT KREDI - KONTRATAT E KREDUISË - BLERJET PAJISJET PËR FUNKSIONIMIN E SHTETIT - PUNËVE PUBLIKE - BANKAT - AKSIONARËVE DHE TË AKSIONEVE.
E njëjta gjë vlen edhe për artikullin e mëparshëm.ALIENET
Çdo i huaj do të jetë i mirëpritur në vend nëse dhe kur:
Ai flet gjuhën greke të kënaqshme. (Do të shqyrtohen dhe nëse nuk mbahet me gojë dhe me shkrim do të jetë i detyruar për të mësuar duke paguar tarifat e të mësuarit).
Jepni një garanci financiare në favor të shtetit grek me urdhër prej 250,000 euro (çmimi 2018).
Ai nuk ndiqet penalisht në vendin e tij.
Paraqet kapitullin mbi ngritjen e një biznesi.

I detyruar partneritet vetëm me një grek në origjinë dhe gjinisë (51% greke - Alien 49%) dhe paguan një normë mujore Grekun të cilët nuk janë të detyruar të punojnë në biznesin.

Detyrimet dhe të drejtat e të huajve:
Ai nuk ka të drejtë politike në Greqi.
Ai nuk ka të drejtë në pronë.
punë pa doganë.
Qarkullimi i lirë i parave të tij në Greqi dhe jashtë saj.
Ata të cilët po qëndrojnë në Greqi para vitit 2000 nuk duhet të depozitojë një garanci prej 250,000 por është e detyruar që të lidhen me greke.
Njerëzit e martuar me greqisht / greqisht do të duhet të transferojnë të gjithë pasurinë e tyre tek bashkëshorti ose fëmijët e tyre.
Thjesht familjet e huaj që kanë prona në Greqi nuk mund të transferojë, të shesë ose të lë trashëgim një tjetër përveç greke në origjinë dhe gjinisë, të gjitha ose ndonjë pjesë të pronës së tyre.


SHKENCAT E JASHTME
Qëndrim i lirë në Greqi deri në 5 vjet.
Puna lejohet vetëm në universitet ose në institucione të tjera arsimore.
Nëse ju doni të qëndroni në Greqi për më shumë se pesë vjet duhet të ketë demonstruar punën nëpërmjet specialitet e tyre e cila do të ndihmojë helenizmit dhe Greqinë në përgjithësi.

PUNONJËSIT E HUAJ
Vetëm me një marrëveshje transnacionale.
Qëndroni maksimalisht 2 vjet.
Për detyrimin e akomodimit-dietë-sigurim-shëndetësor është punëdhënësi i tyre.
Paguajnë pagat e tyre në vendin e tyre.
Akomodimi dhe jetesa vetëm në vende që do të vihen në dispozicion nga punëdhënësi.

ORGANIZATAT E BRENDSHËM DHE ΤË HUAJ
Llojet e bizneseve që do të kenë të drejtën e pronësisë, përdorimit dhe blerjes së tokës dhe ndërtesave janë vetëm:
Personal biznes-partneriteti-një kompani e kufizuar, dhe vetëm nëse ata i përkasin greke në origjinë dhe gjinisë të cilët janë vetëm banorë të përhershëm të Greqisë.
Në rastin e huaj, vetëm qiradhënie mund të aplikohet.

kompanitë me përgjegjësi të kufizuar dhe shoqëritë aksionare do të ketë të drejtë vetëm pushtimin e ndërtesës dhe jo tokës, dhe vetëm në qoftë se 51% i përkasin grek në origjinë dhe racës.

Kompanitë e pastra thjesht nuk do të kenë të drejtën e pronësisë, përveç qirasë.

Kompanitë tërësisht e huaj për të aktivizohet ose tashmë aktive në Greqi do të ketë 100% e punëtorëve të tyre janë greke në origjinë dhe racës nga Greqia ose jashtë (grekët të cilët kishin lëvizur në një vend tjetër për ndonjë arsye dhe në çdo moshë) .

Grekët do të ndalohet të angazhohet në punë manuale jashtë dhe vetëm nëse ata pajtohen me natyrën e punës.

MINISTRIA E KULTURËS - ARSIMI-SHËNDETËSOR-TURIZMI-SPORTIT-FETË
Shëndetësia falas për të gjithë grekët.
Edukimi pa pagesë për të gjithë grekët (Neni 16 i Kushtetutës).
Ndryshimi i sistemit të të mësuarit dhe edukimit në arsim, të përqendruar në aftësitë dhe kompetencat, pa kufizime dhe të mësuarit gjatë gjithë jetës.
Heqja e fondeve të sigurimit, transferimi i drejtpërdrejtë i pronës së tyre të luajtshme dhe të paluajtshme në shtet.
Kthimi-rimbursimi i të gjitha zbritjeve-kontributet nga të gjitha vitet e punës direkt në llogarinë e përfituesit.
Lista e menjëhershme e të gjitha antikiteteve greke anembanë botës kudo që ato mbahen ose shfaqen.
Ndërprerja e posedimit ose mbledhjes së antikave dhe kthimi i tyre në shtet.
Ndjekja e ankandeve të huaja që shesin antikitete greke dhe nisjen e apelimeve botërore për të ndaluar ankandin dhe kthimin e artikujve në Greqi.
Kërkojnë vende që kanë dhe ekspozojnë në muzeat e tyre objektet e lashta greke për të bërë kopje dhe kthimin e origjinaleve.

Emërimi i menjëhershëm i mësuesve (në librin vjetor) në vendin e tyre të origjinës.
Emërimi i menjëhershëm i mjekëve dhe infermierëve (në librin vjetor) në vendin e tyre të origjinës.
Kthimi i pronës së luajtshme dhe të paluajtshme në këtë ministri siç do të shpjegohet në numrin e ardhshëm.


FETË - MENDIMET E LIRA - GRUPET - BAZAT - KLUB të cilat që  veprojnë me gradë hierarkie
Bazat e lirisë njerëzore secili prej tyre është dhe do të jetë vazhdim i lirë dhe të pakufizuar që beson dhe ku ai mendon. (Kushtetuta Neni 13)

Prona e luajtshme dhe e paluajtshme e të gjitha këtyre do të bien në duart e shtetit.
60% do t'i atribuohet Ministrisë së Kulturës.
20% do të caktohen në Ministrinë kombëtare të mbrojtjes.
Dhe 20% do të caktohen në Ministrinë e financave.

Shteti nuk ka të drejtë për të ndryshuar përdorimin e kishave apo sallat apo vendet e adhurimit, dhe duhet pa pengesa dhe pa problem t'u jepet e drejta për të përdorur një kohë të pacaktuar.
Kjo mund të ndryshohet vetëm pasi hapësira të jetë ndërprerë dhe përdoruesi pranon se nuk ka nevojë për atë.

Çdo tokë apo ndërtesë donacion nga palët e treta për ta do t'i jepet shteti me kusht që ajo është në përdorim (jo të fituara) të saj, dhe i atribuohen direkt.

Ndërprerja e menjëhershme e financimit, subvencioneve dhe pagesës së punëtorëve për të gjithë ata.

Çdo veprim, marrëdhënie, operacioni apo kult do të bëhet vetëm në këto fusha dhe do të jetë e ndaluar për të gjithë vendet publike tjetër, përveç në qoftë se ai ka dhënë me qira e caktuar për këtë qëllim dhe vetëm me pëlqimin e Ministrisë së Kulturës .
Sidoqoftë, nuk duhet të ketë shqetësime për zonën përreth apo për banorët.
Të detyrueshëm të gjitha këto do të marrin një numër identifikimi tatimor dhe duhet të paguajnë 50% të të ardhurave të tyre bruto në shtet.

PËRJASHTIM
Duke përjashtuar mali i shenjtë, që është territor grek, ai vetëqeverisur (dhe do të mbetet vetëqeverisur) me institucionet e veta.
Por ai duhet të heqë dorë nga prona e tij e luajtshme dhe e paluajtshme përtej kufijve të tij, të cilat janë përcaktuar qartë për shekuj.
Prona e paluajtshme e murgjve brenda kufijve të Malit i Shenjtë do të mbetet ashtu siç është.
Sidoqoftë, prona e luajtshme brenda kufijve të Malit i Shenjtë duhet t'i atribuohet shtetit me 50%.

MINISTRIA E VENDIT TERRITORIAL
Regjistrimi i drejtpërdrejtë i tokës, ndërtesave dhe pronave shtetërore.
Regjistrimi i menjëhershëm i tokës, ndërtesave dhe pasurive që u përkasin kishave, doktrinave, sekte dhe në themelet e tyre.
Krijimi i menjëhershëm i kadastrës.

RISHIKIMI - PËRMIRËSIMI I KUSHTETUTËS GREKE
Ndërmarrja e një studimi nga konstitucionalistët, studiues të shkencave të ndryshme, si dhe të shquar në fushën e grekëve.
Fillimi i menjëhershëm i konsultimit të kombit me grekët.
Ndryshimi unik i çdo artikulli dhe jo të gjithë së bashku.
Prezantoni ndryshimet e propozuara në nivel kombëtar përmes të gjitha mjeteve të komunikimit.
Çdo artikull do të paraqitet si unik, por në kombinim me gjithçka tjetër, dhe duhet të votohet nga një minimum prej 75% e popullit grek përmes referendumit.
Rishikimi-përmirësimi i kushtetutës duhet të ketë një qendër të vetme, Greqinë.
Pas përfundimit të kësaj procedure, në çdo artikull, të gjitha ligjet, dispozitat, vendimet ministrore që nuk u përmbahen do të shfuqizohen.