ИДЕЯ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА БЕЗПАРТИЙНO ДЕМОКРАТИЧНO  УПРАВЛЕНИЕ
БЛАГОДАРИМ ВИ, ЧЕ ЧЕТЕТЕ НАШАТА ИДЕЯ!
ЗА НАС:
ИДЕЯТА ПРОИЗХОЖДА ОТ ГЪРЦИ И СЕ ОТНАСЯ ЗА ГЪРЦИ И ВСИЧКИ ЕТНОСИ В ЦЯЛ СВЯТ.
ТЯ  ИМА ЗА ОСНОВА ЕЛИНИЗМА И ГЪРЦИЯ И СЕ ОБРЪЩА КЪМ ВСИЧКИ ГЪРЦИ ПО ЕТНИЧЕСКИ ПРОИЗХОД .
ИДЕЯТА НИ МОЖЕ ДА СЕ ВЗЕМЕ И ОТ ДРУГИ ЕТНОСИ И ДА СЕ ПРИСПОСОБИ В ТЯХНА ПОЛЗА.
РЕШИХМЕ ДА ОСТАНЕМ НЕИЗВЕСТНИ ДО ОБЯВЯВАНЕТО НА НАЦИОНАЛНИ ИЗБОРИ В ГЪРЦИЯ.
НИЕ НЯМАМЕ РЪКОВОДИТЕЛ , ЗАЩОТО ДВИЖЕНИЕТО НИ Е ИДЕЯ, А НЕ ЛИЦА ИЛИ ЛИЧНОСТИ.
ИДЕЯТА НИ СЕ БАЗИРА НА ГРЪЦКИТЕ ЦЕННОСТИ И ДЕМОКРАТИЧНИЯ НАЧИН НА УПРАВЛЕНИЕ.
ВЗЕХМЕ ЕЛЕМЕНТИ НА УПРАВЛЕНИЕ, КОИТО СЪЩЕСТВУВАТ В ДРУГИ ДЪРЖАВИ ДНЕС И ГИ ПРИСПОСОБИХМЕ КЪМ НАШАТА ДЕЙСТВИТЕЛНОСТ (ШВЕЙЦАРСКАТА КОНСТИТУЦИЯ-КОНФЕДЕРАЦИЯ , ШВЕЦИЯ-ОБРАЗОВАНИЕ, ОМАН- ЗАКОН ЗА ЧУЖДЕНЦИ И Т.Н.)
ПРОУЧИХМЕ КОНСТИТУЦИЯТА НА ГЪРЦИЯ ОСНОВНО С ВСИЧКИ ЧЛЕНОВЕ И ЗАКОНИ ,КОИТО СЪОТВЕТСТВАТ С НЕЯ.
С ДВИЖЕНИЕТО НИЕ ИСКАМЕ ДА БЪДЕМ В ПОЛЗА, А НЕ ДА НАВРЕДИМ.
НЕ СМЕ ПАРТИЯ, ЗАЩОТО ПАРТИЯТА НЕ ПРИНАДЛЕЖИ НА ДЕМОКРАЦИЯТА И ДЕМОКРАТИЧНИТЕ ЦЕННОСТИ.
НИЕ СМЕ НОСИТЕЛИ НА ЕДНА ИДЕЯ.
ТОВА Е ЕДИНСТВЕНАТА ПРИЧИНА ДА НЯМАМЕ РЪКОВОДСТВО И ПРЕДСТАВИТЕЛИ, КАКТО ТАКА НАРЕЧЕНИТЕ ПАРТИИ.
АКО НЯКОЙ СЕ ПРЕДСТАВИ ОТ НАШЕ ИМЕ ДА ЗНАЕТЕ, ЧЕ НЯМАМЕ НИТО ОФИСИ, НИТО ТЕЛЕФОНИ НИТО ЕЛЕКТРОННА ПОЩА.
НИЕ СМЕ НИКОЙ, ЗАЩОТО ИДЕИТЕ НЯМАТ ЛИЦЕ И ПРИНАДЛЕЖАТ НА ВСИЧКИ.
НЕ ИСКАМЕ ЧЛЕНОВЕ, НИТО ТАКСИ, НИТО ДАРЕНИЯ.
РЕШИХМЕ ДА СЕ ПОЯВИМ, КОГАТО ПОЛИТИЧЕСКАТА СИСТЕМА РЕШИ ДА ОБЯВИ НАЦИОНАЛНИ ИЗБОРИ.
ТОГАВА И САМО ТОГАВА ПО ДЕМОКРАТИЧЕН НАЧИН ЩЕ ПОИСКАМЕ ОТ ВАС/НАС ,КОИТО СЛЕДВАТЕ ТАЗИ ИДЕЯ ДА ПРЕДЛОЖИТЕ ОТ ВСЯКА ОБЛАСТ ПРЕДСТАВИТЕЛ ИЛИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ, КОИТО ЩЕ БЪДАТ ИЗБРАНИ ДА УЧАСТВАТ В ИЗБОРИТЕ С ЦЕЛ ДА РАЗПРОСТРАНЯТ ТАЗИ ИДЕЯ.
ТЕЗИ, КОИТО ЩЕ НИ ПРЕДСТАВЛЯВАТ ЩЕ ТРЯБВА ДА СЕ ЗАКЪЛНАТ.
И Д Е Я
            ОРГАНИЗАЦИЯ НА УПРАВЛЕНИЕ
   8 МИНИСТЕРСТВА И ЕДИН МИНИСТЪР- ПРЕДСЕДАТЕЛ
1)МИНИСТЕРСТВО НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ
2)МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ (НАДЗОР НАД ВСИЧКИ МИНИСТЕРСТВА) ,КОЕТО ЩЕ ВКЛЮЧВА И ОТГОВАРЯ ЗА: ПРАВОСЪДИЕ, ПРОЗРАЧНОСТ, ПРАВАТА НА ЧОВЕКА, АДМИНИСТРАТИВНА РЕКОНСТРУКЦИЯ.
3)МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА ,КОЕТО ЩЕ ВКЛЮЧВА  ОБРАЗОВАНИЕ, ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ, СПОРТ, ТУРИЗЪМ.
4)МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ (НАДЗОР НАД ВСИЧКИ МИНИСТЕРСТВА)  КОЕТО ЩЕ ВКЛЮЧВА И ОТГОВАРЯ: ИКОНОМИКА, НОВАТА ГРЪЦКА НАЦИОНАЛНА БАНКА, ОРГАНЪТ НА МИТНИЧЕСКИТЕ СЛУЖИТЕЛИ.
5)МИНИСТЕРСТВО ПО МОРСКИТЕ ДЕЛА: МОРЕТА,ОСТРОВИ И ЦЯЛОТО БОГАТСТВО НАД И ПОД МОРЕТО – ДЕПОЗИРА АКЦИИ.
6)МИНИСТЕРСТВО НА ТЕРИТОРИАЛНАТА ЗЕМЯ ЩЕ ВКЛЮЧВА: ПРОМИШЛЕНОСТ, РАЗВИТИЕ. КАДАСТАР, ОКОЛНАТА СРЕДА, ЕНЕРГЕТИКА, ЗАМЕДЕЛСКО РАЗВИТИЕ,ЗЕМЯ, ВЪЗДУХ, ЗЕМЕДЕЛИЕ, ЕЗЕРА И ИЗТОЧНИЦИ НА ВОДА – ДЕПОЗИРА АКЦИИ.
7)МИНИСТЕРСТВО НА НАЦИОНАЛНАТА ОТБРАНА: ВОЙСКА- СУХОПЪТНА МОРСКА И ВЪЗДУШНА, ПОЛИЦИЯ, ПРИСТАНИЩНА ПОЛИЦИЯ, ГОРСКА, ГРАНИЧНА(граничари)
8)МИНИСТЕРСТВО НА КОМУНИКАЦИИТЕ: КОМУНИКАЦИИ, ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ, ИНФРАСТРУКТУРА, ТРАНСПОРТ.
9)КАБИНЕТ НА МИНИСТЪР ПРЕДСЕДАТЕЛЯ – ГЕНЕРАЛЕН СЕКРЕТАРИЯТ НА ПРАВИТЕЛСТВОТО.
          ПРОВЕЖДАНЕ НА НАЦИОНАЛНИ ПАРЛАМЕНТАРНИ ИЗБОРИ
ПРЯКО УПРАВЛЕНИЕ ЧРЕЗ РЕФЕРЕНДУМ.
В момента имаме 325 общини, които ще останат така, както са.
Премахване на така наречените „общински сдружения“ или „общности“.
Регионите ще бъдат разделени на: ТРАКИЯ,МАКЕДОНИЯ,ИПИРОС,ТЕСАЛИЯ,ЕВИЯ,АНАТОЛИКИ СТЕРЕА,ДИТИКИ СТЕРЕА,ПЕЛОПОНИСО,ИОНИО,ВОРИО ЕГЕО,НОТИО ЕГЕО,КРИТИ
ОБЩИНИ И РЕГИОНИ ЩЕ СТАНАТ ПАК САМОУПРАВЛЯВАЩИ СЕ.
   АДМИНИСТРАЦИОНЕН МЕТОД НА САМОУПРАВЛЕНИЕ – РОЛЯ НА НАРОДНИТЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ И МИНИСТРИТЕ.
НА ВСЕКИ ДВЕ ГОДИНИ(и по-малко ако е необходимо) МЕСТНИ ИЗБОРИ НА ОБЩИНСКО НИВО.
НА ИЗБОРИТЕ ЩЕ СЕ ИЗБИРАТ ЗАКОНОДАТЕЛНИ И УПРАВЛЯВАЩИ ОРГАНИ
ЗАКОНОДАТЕЛЕН ОРГАН
ЗАКОНОДАТЕЛСТВО - 10 ДУШИ, ОТ КОИТО 2ма ЩЕ ИЗПЪЛНЯВАТ РОЛЯТА НА ДЕПУТАТИ, ЗА ДА ПРЕДСТАВЯТ ВОЛЯТА НА НАРОДА (КОЯТО Е В РЕЗУЛТАТ НА РЕФЕРЕНДУМ) НА ЦЕНТРАЛНОТО ПРАВИТЕЛСТВО, ЗА ДА СЕ ГЛАСУВА ОТ ПАРЛАМЕНТА ТЯХНОТО ОЗАКОНЯВАНЕ (НА ВСЯКА СЕСИЯ ТРЯБВА ДА ПРИСЪСТВА ЕДИН ОТ ДВАМАТА ИЗБРАНИ).
ДЕПУТАТИТЕ НЯМА ДА ИМАТ ПРАВО НА ГЛАС
ТЕ ЩЕ ИМАТ ПРАВО ДА ОБЖАЛВАТ РЕШЕНИЕ НА ДРУГА ОБЩИНА, АКО ТО ПРОТИВОРЕЧИ НА ИНТЕРЕСИТЕ НА ТЯХНАТА ОБЩИНА.
ТЕЗИ, КОИТО ЩЕ УЧАСТВАТ В ЗАКОНОДАТЕЛНИЯ ОРГАН НЯМА ДА ПОЛУЧАВАТ ЗАПЛАТА.
ПЪТНИТЕ РАЗХОДИ ОТ И ДО РЕГИОНА ЩЕ БЪДАТ ПОКРИТИ ОТ МИНИСТЕРСТВОТО НА КОМУНИКАЦИИТЕ (КОМАНДИРОВЪЧНИ).
   УПРАВЛЯВАЩИ ОРГАНИ
В УПРАВЛВАЩИТЕ ОРГАНИ ЩЕ УЧАСТВАТ 20 ДУШИ КОИТО ТРЯБВА ДА ИМАТ ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ.
ОТ ТЯХ 8 ЩЕ БЪДАТ НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ НА ЦЕНТРАЛНОТО ПРАВИТЕЛСТВО, А ОСТАНАЛИТЕ 12 ЩЕ ОСТАНАТ В ОБЩИНАТА.
ОТ ТЕЗИ 12 ДУШИ В ОБЩИНАТА, ТАМ КЪДЕТО ПРИНАДЛЕЖАТ, ЧРЕЗ РЕФЕРЕНДУМ НА МЕСТНО НИВО ЩЕ СЕ ГЛАСУВА ЗА ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ И ЗАМЕСТНИК
ОТ 8те, КОИТО ЩЕ БЪДАТ НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ НА ПРАВИТЕЛСТВОТО, ЧРЕЗ НАЦИОНАЛЕН РЕФЕРЕНДУМ ЩЕ СЕ НАЗНАЧАВАТ 8+1 ЗА МИНИСТРИ И 8 ЗАМЕСТНИЦИ С ПРАВО НА ПОДПИС.
МИНИСТРИТЕ (ВСЕКИ ЕДИН) ЩЕ СЕ РЕДУВАТ НА  3 МЕСЕЦА КАТО МИНИСТЪР ПРЕДСЕДАТЕЛ .
НИКОЙ НЯМА ДА ИМА ПРАВО ПРЕЗ 2 ГОДИШНИЯ МАНДАТ ДА БЪДЕ ДВА ПЪТИ МИНИСТЪР ПРЕДСЕДАТЕЛ.
ОТ 12те, КОИТО СА ОСТАНАЛИ В ОБЩИНАТА, ЩЕ СЕ РЕДУВАТ НА ВСЕКИ 2 МЕСЕЦА ЗА КМЕТ БЕЗ ПРАВО НА ВТОРИ ПЪТ ПРЕЗ 2 ГОДИШНИЯ МАНДАТ.
НИКОЙ НЯМА ДА ИМА ПРАВО ДА УЧАСТВА В УПРАВЛЕНИЕТО ПОВЕЧЕ ОТ 4 ГОДИНИ, НО ЩЕ МОЖЕ ДА ОСТАНЕ КАТО ОБИКНОВЕН ЧИНОВНИК( БЕЗ ПРАВО ДА ЗАЕМА РЪКОВОДНА ДЛЪЖНОСТ) КЪМ ПРАВИТЕЛСТВОТО СЛЕД ИЗТИЧАНЕТО НА МАНДАТА МУ (ЗАЩОТО МОЖЕ БИ Е СВЪРШИЛ МНОГО ДОБРА РАБОТА).
   УПРАВЛЯВАЩИТЕ ОРГАНИ ЩЕ БЪДАТ НА ЗАПЛАТА.
ВСИЧКИ ЩЕ СЕ СМЕНЯТ,
СМЯНАТА ЩЕ СТАВА ВЕДНАГА, АКО СЕ ОТНАСЯ ЗА КОРУПЦИЯ И ПРОПИЛЯВАНЕ НА ДЪРЖАВНО БОГАТСТВО.  ИМУЩЕСТВОТО НА ОБВИНЕНИЯ ЩЕ СЕ КОНФИСКУВА (ПОДРОБНОСТИ ЩЕ ПРОЧЕТЕТЕ ПО-ДОЛУ).
    ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ТЕМИ ЗА РЕФЕРЕНДУМ – НАЧИН И ПРАВИЛА ЗА ГЛАСУВАНЕ
МОЖЕ ДА СЕ ПРЕДЛОЖИ ТЕМА НА ОБЩЕСТВЕНА ДИСКУСИЯ ЗА ГЛАСУВАНЕ ПО СЛЕДНИЯ РЕД:
СЕЛО С НАСЕЛЕНИЕ ДО 500ДУШИ, С МИНИМАЛНО НАСЕЛЕНИЕ ОТ 15 ЖИТЕЛИ
СЕЛО ОТ 500 ДО 1000 ДУШИ, С МИНИМУМ 30 ЖИТЕЛИ.
СЕЛСКО СЕЛИЩЕ ОТ 1000 ИЛИ ПОВЕЧЕ ЖИТЕЛИ, С МИНИМУМ 50 ЖИТЕЛИ.
ОБЩИНА С МИНИМУМ 150 ЖИТЕЛИ.
РЕГИОН С МИНИМУМ 500 ЖИТЕЛИ.
ПО ВСЯКА ТЕМА ОБЩИНАТА ИЛИ РЕГИОНЪТ Е ДЛЪЖЕН ДА ИЗПОЛЗВА ЗА РЕШАВАНЕ НА ВЪПРОСА ХОРА ОТ УПРАВИТЕЛНИЯ ОРГАН, ЗА ДА СЕ НАМЕРИ РЕШЕНИЕ, КАТО ПРЕДЛОЖИ НАЙ-МАЛКО ДВЕ РАЗРЕШЕНИЯ, КОИТО ЩЕ СЕ ПРЕДСТАВЯТ / ОБЯВЯТ/ НА ВСИЧКИ ЖИТЕЛИ ЧРЕЗ МЕДИИТЕ, ЗА ДА ВЗЕМАТ РЕШЕНИЕ ,КОЕ Е НАЙ-ДОБРО ЗА ГЛАСУВАНЕ.
ПО ВСИЧКИ ПРЕДЛОЖЕНИ ТЕМИ НА ТЕРИТОРИЯТА НАЧИНЪТ ЩЕ БЪДЕ СЪЩИЯ.
   НАЧИН НА ГЛАСУВАНЕ – МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
ОБЩИНСКИ КОДЕКС 3463 Чл. 216
ВСЕКИ ГРЪК МОЖЕ, ПО ЕДИН ОТ ПОСОЧЕНИТЕ ПО-ДОЛУ НАЧИНИ/ КОЙТО РЕШИ/ ДА ГЛАСУВА ВЪВ ВСЯКА ЧАСТ НА СВЕТА.
ИЗПОЛЗВАЙКИ САМО НОМЕР ЗА СОЦИАЛНА ОСИГУРОВКА, КОЙТО  Е УНИКАЛЕН ЗА ВСЕКИ ЕДИН ГРЪК.
ТРИ НАЧИНА:
1/ НА УЕБСАЙТА НА МВР
2/ПО ТЕЛЕФОНА ДО АВТОМАТИЗИРАНА ТЕЛЕФОННА СЛУЖБА КЪМ МИНИСТЕРСТВОТО, КОЯТО ЩЕ БЪДЕ НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ ЗА ТАЗИ ЦЕЛ
3/ ВЪВ ВСЯКА ОБЩЕСТВЕНА СЛУЖБА.
МАНДАТ НА ПРАВИТЕЛСТВО ЗА УПРАВЛЕНИЕ ОТ ДЕНЯ НА ИЗБОРИТЕ: 2 ГОДИНИ
МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА
В А Л У Т А
ДВЕ ПАРАЛЕЛНИ ВАЛУТИ – НАЦИОНАЛНА И МЕЖДУНАРОДНА.
В РАМКИТЕ НА ДЪРЖАВАТА ТРАНЗАКЦИИТЕ ЩЕ СЕ ИЗВЪРШВАТ САМО В НАЦИОНАЛНА ВАЛУТА.
НАЦИОНАЛНАТА ВАЛУТА ЩЕ БЪДЕ УСПОРЕДНА НА ЕВРОТО.
ТРАНЗАКЦИИТЕ В ЧУЖБИНА ЩЕ СЕ ИЗВЪРШВАТ В ЕВРО.
ТРАНЗАКЦИИТЕ НА ЧУЖДЕНЦИ( ТУРИСТИ,ПОСЕТИТЕЛИ,БИЗНЕСМЕНИ) МОЖЕ ДА СЕ ПРАВЯТ И С ДВЕТЕ.
   ЛИХВИ – ДЕПОЗИТИ
СПИРАНЕ И ЗАБРАНА НА ЛИХВУВАНЕ НА ПАРИТЕ И БОГАТСТВОТО.
ДЕПОЗИТИ СВОБОДНИ БЕЗ ОБЛАГАНЕ.
ЕДНА ЕДИНСТВЕНА БАНКОВА СМЕТКА НА ВСЕКИ ГРАЖДАНИН.
ФИРМИТЕ -ЗАДЪЛЖИТЕЛНО САМО ЕДНА СМЕТКА, НОМЕРЪТ НА КОЯТО ЩЕ БЪДЕ ЕДИН И СЪЩ С НОМЕРА НА ФИРМЕНАТА РЕГИСТРАЦИЯ.
П Р О М Е Н И
НЕЗАБАВНО АНУЛИРАНЕ НА ДЪЛГОВЕТЕ КЪМ ДЪРЖАВАТА, НА ВСИЧКИ ГЪРЦИ.
ПРЕМАХВАНЕ НА ДАНЪЧНИЯ ИДЕНТИФИКАЦИОНЕН НОМЕР.
НЕЗАБАВНО ОТНЕМАНЕ НА ВСИЧКИ ЛИЦЕНЗИ НА БАНКОВИ ИНСТИТУЦИИ( ВКЛЮЧИТЕЛНО И НА БАНКАТА НА ГЪРЦИЯ).
ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ДВИЖИМОТО И НЕДВИЖИМОТО ИМ ИМУЩЕСТВО В ДЪРЖАВАТА.
НЕЗАБАВНО ОТКРИВАНЕ – СЪЗДАВАНЕ НА ЕДНА БАНКА ПОД ИМЕТО ГРЪЦКА НАРОДНА БАНКА.
ВСЕКИ ГРЪК ПОСРЕДСТВОМ СВОЯ УНИКАЛЕН НОМЕР ЗА СОЦИАЛНА ОСИГУРОВКА ЩЕ ПОЛУЧИ НОВА СМЕТКА И ВСИЧКИТЕ МУ ПАРИ ЩЕ БЪДАТ ПРЕХВЪРЛЕНИ НА НЕЯ.
ТАЗИ БАНКА ЩЕ ИМА ЕДИН ЕДИНСТВЕН АКЦИОНЕР – ГРЪЦКАТА ДЪРЖАВА
В ТАЗИ БАНКА И В ЕДНА ЕДИНСТВЕНА СМЕТКА НА ВСЕКИ ГРЪК ЩЕ БЪДАТ ДЕПОЗИРАНИ ПАРИТЕ ОТ НЕГОВИТЕ ДЪРЖАВНИ АКЦИИ.
ДИРЕКТНО НУЛИРАНЕ НА ВСИЧКИ ДЪЛГОВЕ КЪМ БАНКИТЕ, НА ВСИЧКИ ГЪРЦИ ПО ПРОИЗХОД И РОД.
НЕПОСРЕДСТВЕНО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ, ВРЪЩАНЕ, ИЗПЛАЩАНЕ ИЛИ ОБЕЗЩЕТЕНИЕ ЗА ВСИЧКО ЗАДЪРЖАНО ОТ БАНКИТЕ ПРЕЗ ПОСЛЕДНИТЕ 18 ГОДИНИ ОТ ГЪРЦИ ПО ПРОИЗХОД И РОД.
СИСТЕМАТА ЗА ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ ЩЕ СЕ ИЗВЪРШВА В ТАЗИ БАНКА И В СМЕТКАТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ФИНАНСИТЕ.
НЕЗАБАВНО ПРЕМАХВАНЕ НА ВСИЧКИ ДАНЪЧНИ СЛУЖБИ.
ЩЕ ОСТАНАТ САМО ДАНЪЧНИТЕ СЛУЖБИ НА МИТНИЦИТЕ ,КЪДЕТО ДАНЪЧНИ ЩЕ СА МИТНИЧАРИ- ГРАНИЧНИ СЛУЖИТЕЛИ( ТЕ ЩЕ ПРИНАДЛЕЖАТ КЪМ ДВЕ МИНИСТЕРСТВА- НА ИКОНОМИКАТА И НАЦИОНАЛНАТА ОТБРАНА).
НЕЗАБАВНА РЕВИЗИЯ НА ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ И ИСКАНЕ ОТ ДЪРЖАВИТЕ ,ДЪЛЖАЩИ ГРЪЦКОТО ЗЛАТО И БОГАТСТВО, ДА БЪДЕ ВЪРНАТО, ИЗПЛАЩАНЕ НА ЗАЕМИ И ВОЕННИ КОМПЕНСАЦИИ.
        ДАНЪЦИ – ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ
ПРЕСТАВАТ ВСИЧКИ ПРЕКИ ИЛИ КОСВЕНИ ДАНЪЦИ.
БЕЗ ДАНЪК ЗА ЦЯЛОТО ДВИЖИМО И НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО, ИМОТИ/СОБСТВЕНОСТ.
САМО ПЪРВОНАЧАЛЕН ДАНЪК ПРИ СДЕЛКАТА( НА ВНОСИТЕЛ-СТРОИТЕЛ-ПРОИЗВОДИТЕЛ) 15%
15% И ЗА ГОРИВА,ПИТИЕТА,ЦИГАРИ,КОЗМЕТИКА.
ТОЗИ ДАНЪК ЩЕ СЕ ПЛАЩА ВЕДНАГА ЧРЕЗ ГРЪЦКАТА НАРОДНА БАНКА.
БЕЗ ДАНЪК ВЪРХУ ТРУДА.
БЕЗ ДАНЪК ЖИЛИЩНО НАСТАНЯВАНЕ(НАЕМ), ПРИДОБИВАНЕ И ПРИТЕЖАВАНЕ НА ДВИЖИМО И НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО.
ВСИЧКИ ГРЪЦКИ ПРОДУКТИ (С ИЗКЛЮЧЕНИЕ НА НАПИТКИ,ЦИГАРИ,ГОРИВА И КОЗМЕТИКА) НЯМА ДА БЪДАТ ОБЛАГАНИ НА НИТО ЕДИН ЕТАП ОТ ТЯХНОТО ПРОИЗВОДСТВО.
МАТЕРИАЛИТЕ И СУРОВИНИТЕ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ИЗДЕЛИЯ, КОИТО ЩЕ БЪДАТ ЗА ИЗНОС, ЩЕ БЪДАТ ОСВОБОДЕНИ ОТ ДАНЪК ЗА ПЕРИОД ОТ 6 МЕСЕЦА, ДОСТАТЪЧНО ВРЕМЕ ЗА ПРЕОБРАЗУВАНЕ,ОБРАБОТВАНЕ И ПРОИЗВОДСТВО ЗА ИЗНОС. В ПРОТИВЕН СЛУЧАЙ ВНОСИТЕЛЯТ ЩЕ СЕ ЗАДЪЛЖИ ДА ПЛАТИ (ДИРЕКТНО ВЗЕМАНЕ НА СУМАТА ОТ БАНКОВАТА МУ СМЕТКА)  БЕЗ ДА ИМА ПРАВО НА ВЪЗРАЖЕНИЕ.
        УЧАСТИЕ И ПРИТЕЖАНИЕ НА ДЪРЖАВНИ АКЦИИ
КОНСТИТУЦИЯ ЧЛЕН 21  - (ЗАЩИТА НА СЕМЕЙСТВОТО, БРАК, МАЙЧИНСТВО, ПРАВА НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ)
ВСЕКИ ГРЪЦКИ ГРАЖДАНИН ПО ПРОИЗХОД, КОЙТО ЖИВЕЕ В ГЪРЦИЯ ОТ ПЪРВИЯ ДЕН НА ЖИВОТА СИ ЩЕ ПОЛУЧАВА ДВЕ АКЦИИ, КОИТО ЩЕ БЪДАТ ЛИЧНИ И НЕПРЕХВЪРЛЕМИ И ЩЕ ОСТАНАТ НЕГОВО ПРИТЕЖАНИЕ ДО КРАЯ НА ЖИВОТА МУ.
ЕДНА АКЦИЯ ОТ МИНИСТЕРСТВОТО НА МОРСКОТО ДЕЛО И ЕДНА ОТ МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО.
ОТ ПЪРВИЯ ДЕН ДО 18 ГОДИНИ АКЦИИТЕ ЩЕ СЕ УПРАВЛВАТ ОТ РОДИТЕЛИТЕ.
ПРИ ПЪЛНОЛЕТИЕ ЩЕ ИМА  ЛИЧНА СМЕТКА В БАНКАТА И СУМАТА ОТ АКЦИИТЕ ЩЕ БЪДЕ ПРЯКО ПРЕХВЪРЛЕНА НА НЕЯ.
НА ВСЕКИ ТРИ МЕСЕЦА НЕГОВИТЕ ДИВИДЕНТИ ЩЕ БЪДАТ ВЛОЖЕНИ ПО СМЕТКАТА МУ (В ЕДИНСТВЕНАТА БАНКА ,КОЯТО ЩЕ СЪЩЕСТВУВА) И ЩЕ ПОЛУЧАВА СУМА, ЕДНАКВА ЗА ВСИЧКИ В ПРОЦЕНТИ. СУМАТА ЩЕ ИДВА ОТ 50% ПЕЧАЛБА НА ДЪРЖАВАТА.
ОСТАНАЛИТЕ 50% ЩЕ ОСТАНАТ В ДЪРЖАВАТА ЗА РАЗВИТИЕ.
       МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ – ОТДЕЛ ПРАВОСЪДИЕ
СЪЗДАВАНЕ ОТДЕЛ ОТ СЪДИИ, ПРОКУРОРИ В ПОЛИЦЕЙСКИЯ ОТДЕЛ.
ВСИЧКИ СЪДЕБНИ СПОРОВЕ ЩЕ СЕ РЕШАВАТ ВЕДНАГА.
ВСЯКО СЪДЕБНО ДЕЛО СЪЩО.
В СЛУЧАЙ НА  БЕЗПРИЧИНЕН  СПОР ИЛИ СЪДЕБНО ДЕЛО, ТОЗИ КОЙТО ГО ПРЕДИЗВИКВА ЩЕ БЪДЕ ЗАДЪРЖАН ЗА 10 ДНИ .
ПРИ НИКАКВИ ОБСТОЯТЕЛСТВА И ПРИЧИНИ СЪДЕБНОТО РЕШЕНИЕ НЕ ТРЯБВА ДА СЕ БАВИ НАД ДВА МЕСЕЦА ЗА КАКВОТО И ДА Е ДЕЛО.
ПЪЛНА НЕЗАВИСИМОСТ НА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА НАЗНАЧЕНИЕТО НА ВИСШИ СЪДИИ ОТ ПОЛИТИЧЕСКОТО РЪКОВОДСТВО.
ВЪРХОВНИТЕ СЪДИИ ЩЕ БЪДАТ НАЗНАЧЕНИ ОТ СЪДИИТЕ, И НАЗНАЧЕНИЕТО НА ПРЕДЛОЖЕНАТА  ДЛЪЖНОСТ ЩЕ ТРЯБВА ДА БЪДЕ ГЛАСУВАНО ЧРЕЗ РЕФЕРЕНДУМ, НА КОЙТО 90% ОТ ГЛАСОПОДАВАТЕЛИТЕ ТРЯБВА ДА ВЗЕМАТ УЧАСТИЕ.
ГЛАСОПОДАВАТЕЛИ ПО ТОЗИ ВЪПРОС ЩЕ БЪДАТ  САМО ТЕЗИ, КОИТО СА СВЪРЗАНИ СЪС СЪДЕБНАТА СИСТЕМА – ПРОКУРОРИ, СЪДИИ, АДВОКАТИ И РАБОТЕЩИ В НЕЯ.
САНКЦИИТЕ И ЛИШАВАНЕТО ОТ СВОБОДА ЩЕ БЪДАТ ИЗПЪЛНЯВАНИ В ТЯХНАТА ЦЯЛОСТ, КОГАТО ТЕ СА ПРЕСТЪПЛЕНИЯ СРЕЩУ ЧОВЕШКИЯ ЖИВОТ, СРЕЩУ ДЪРЖАВАТА (БЕЗ РАЗРЕШИТЕЛНИ ЗА ИЗЛИЗАНЕ, БЕЗ НАМАЛЕНИЕ НА НАКАЗАНИЕТО, БЕЗ ПОМИЛВАНЕ, БЕЗ НАМАЛЕНИЕ ЗА ДОБРО ПОВЕДЕНИЕ).
ЗАТВОРНИЦИТЕ С ОБИКНОВЕННО НАКАЗАТЕЛНО ПРАВО ЩЕ БЪДАТ ЗАДЪЛЖИТЕЛНО АНГАЖИРАНИ С ОБУЧЕНИЕ И ОБРАЗОВАНИЕ И СЛЕД КАТО ГО ПРЕМИНАТ ЩЕ МОГАТ ДА БЪДАТ ОСВОБОДЕНИ ОТ ЗАТВОРА.
ВСИЧКИ ЧУЖДЕНЦИ КОИТО НЕ СПАЗВАТ ЗАКОНИТЕ ИЛИ ИЗВЪРШВАТ ПРЕСТЪПЛЕНИЕ ЩЕ ОТИВАТ В СПЕЦИАЛНИ ЗАТВОРИ ЗА ПРИНУДИТЕЛЕН ТРУД И СЛЕД ИЗТИЧАНЕТО НА ПРИСЪДАТА ЩЕ СЕ ИЗПРАЩАТ В СТРАНАТА КЪДЕТО СА РОДЕНИ.
    МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ  - ОЦЕНКА НА ПЕРСОНАЛА
НЕЗАБАВНА ОЦЕНКА НА ПЕРСОНАЛА В ОБЩЕСТВЕНИЯ СЕКТОР.
В СЛУЧАЙ НА НЕДОСТАТЪЧНО ОБУЧЕНИЕ, ДЛЪЖНОСТНОТО ЛИЦЕ СЕ ЗАДЪЛЖАВА НА БЕЗПЛАТНО ОБУЧЕНИЕ ИЛИ СЪС СВОЕТО СЪГЛАСИЕ ДА ПРОМЕНИ ДЛЪЖНОСТТА СИ НА ДРУГО РАБОТНО МЯСТО СПОРЕД СПОСОБНОСТИТЕ СИ.
АКО СЕ ОКАЖЕ НЕГОДЕН ЗА НЯКАКВА РАБОТА, ТОЙ/ТЯ ЩЕ ПОЛУЧИ ОБЕЗЩЕТЕНИЕ И ЩЕ НАПУСНЕ РАБОТАТА СИ.
  ПРЕДИШНИ ГОДИНИ – ПРОВЕРКА И ОТДАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТ.
НЕЗАБАВНО ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПАРЛАМЕНТАРНИЯ ИЛИ ДРУГ ИМУНИТЕТ ЗА ВСИЧКИ.
КОНТРОЛ ВЪРХУ МИНАЛИ ПОЛИТИЧЕСКИ ЛИДЕРИ И ПРАВИТЕЛСТВА ОТ 120 ГОДИНИ НАЗАД.
КОНТРОЛ НА ДЕЛАТА ЗА КОРУПЦИЯ ОТ 60 ГОДИНИ НАЗАД.
КОНТРОЛ НА ДЪРЖАВНИТЕ СЛУЖИТЕЛИ( ДИРЕКТОРИ И ЗАМЕСТНИЦИ, НАЧАЛНИЦИ НА СЛУЖБИ) ОТ 60 ГОДИНИ НАЗАД.
КОНТРОЛ НА ИЗБРАНИТЕ КМЕТОВЕ, ЗАМ.КМЕТОВЕ,ОБЛАСТНИ ОТ 60 ГОДИНИ НАЗАД.
ПРИ ВИНА, ИМУЩЕСТВОТО НА ЛИЦЕТО И БЛИЗКОТО МУ СЕМЕЙСТВО(СЪПРУГ/СЪПРУГА/ДЕЦА) ЩЕ БЪДЕ НЕЗАБАВНО ИЗВЗЕТО, КАКТО ОТ ГЪРЦИЯ ТАКА И ОТ ЧУЖБИНА.
ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ РАБОТА БЕЗ ОБЕЗЩЕТЕНИЕ.
ЖИТЕЙСКИТЕ РАЗХОДИ ЩЕ БЪДАТ ПОКРИТИ ОТ ДЪРЖАВАТА, ДОКАТО СЛУЧАЯТ НА ОБВИНЯЕМИЯ БЪДЕ СЪДЕБНО РАЗРЕШЕН.
АДВОКАТИ И СЪДЕБНИ РАЗНОСКИ ЩЕ БЪДАТ ИЗЦЯЛО ПОКРИТИ ОТ ДЪРЖАВАТА.
АДВОКАТЪТ ЩЕ БЪДЕ НАЗНАЧЕН НА СЛУЧАЕН ПРИНЦИП (ОТ СПИСЪКА НА АДВОКАТИТЕ, КОИТО СА ПОЛОЖИЛИ КЛЕТВА ДА СЛУЖАТ НА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ) И В НИКАКЪВ СЛУЧАЙ НЯМА ДА БЪДЕ ОПРЕДЕЛЕН ОТ ОБВИНЯЕМИЯ.
ЗАПЛАЩАНЕТО НА АДВОКАТА ЩЕ БЪДЕ МАКСИМАЛНАТА СУМА ОПРЕДЕЛЕНА ОТ ДЪРЖАВАТА.
АКО СЕ УСТАНОВИ НЕВИННОСТА НА ОБВИНЯЕМИЯ, ВСИЧКО ИЗВЗЕТО ОТ НЕГО И СЕМЕЙСТВОТО МУ ЩЕ БЪДЕ ВЪРНАТО В ПЪЛЕН РАЗМЕР.
АКО НЕГОВАТА ВИНА БЪДЕ УСТАНОВЕНА, ИМУЩЕСТВОТО МУ( ДВИЖИМО И НЕДВИЖИМО) ЩЕ БЪДЕ НАПЪЛНО КОНФИСКУВАНО, ТОЙ/ТЯ И СЕМЕЙСТВОТО НЯМА ДА ИМАТ ПРАВО ДА ЗАЕМАТ НИКАКЪВ ОБЩЕСТВЕН ПОСТ ДО КРАЯ НА ЖИВОТА СИ.
ТЕ СЪЩО ЩЕ ПРЕСТАНАТ ДА ПОЛУЧАВАТ ДИВИДЕНТИ ОТ ДЪРЖАВНИ АКЦИИ И ЩЕ ТРЯБВА ДА ЖИВЕЯТ ЧРЕЗ РАБОТАТА СИ, КОЯТО, РАЗБИРА СЕ, ЩЕ БЪДЕ ОСВОБОДЕНА ОТ ДАНЪЦИ, КАКТО ЗА ВСИЧКИ ОСТАНАЛИ ГЪРЦИ.
КОНТРОЛ НАД ЗАЕМИ – ДОГОВОРИ ЗА ЗАЕМИ – ПОКУПКИ НА ОБОРУДВАНЕ ЗА ФУНКЦИОНИРАНЕТО НА ДЪРЖАВАТА – ОБЩЕСТВЕНИ ПРОЕКТИ – БАНКИ – АКЦИИ – БОРСА
ЗА ВИНОВНИТЕ ТАМ ЩЕ ВАЖИ СЪЩОТО.
   ЧУЖДЕНЦИ
ВСЕКИ ЧУЖДЕНЕЦ ЩЕ БЪДЕ ДОБРЕ ДОШЪЛ В СТРАНАТА АКО:
-ГОВОРИ ГРЪЦКИ ЕЗИК ЗАДОВОЛИТЕЛНО (ЩЕ СЕ ИЗПИТВА И АКО НЕ ЗНАЕ УСТЕН И ПИСМЕН ЩЕ СЕ ЗАДЪЛЖАВА СЪС ЗАПЛАЩАНЕ ДА ГО НАУЧИ).
-ПРЕДОСТАВЯ ФИНАНСОВА ГАРАНЦИЯ В ПОЛЗА НА ГРЪЦКАТА ДЪРЖАВА ОТ ПОРЯДЪКА НА 250 000 ЕВРО(ЦЕНА 2018г.)
-АКО НЕ Е ПРЕСЛЕДВАН ЗА ПРЕСТЪПЛЕНИЕ В СВОЯТА СТРАНА.
-ВЛАГА СУМА ЗА СЪЗДАВАНЕ НА БИЗНЕС.
ЗАДЪЛЖАВАТ СЕ ДА ИМАТ СЪДРУЖНИК САМО ЕДИН ГРЪЦКИ ГРАЖДАНИН ПО ПРОИЗХОД И РОД (грък 51% - чужденец 49%) И ВСЕКИ МЕСЕЦ ДА ЗАПЛАЩАТ ПРОЦЕНТА НА ГЪРКА, КОЙТО НЕ Е ЗАДЪЛЖЕН ДА РАБОТИ ВЪВ ФИРМАТА.
   ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ПРАВА НА ЧУЖДЕНЦИТЕ.
ТЕ НЯМА ДА ИМАТ ПОЛИТИЧЕСКИ ПРАВА В ГЪРЦИЯ.
НЯМА ДА ИМАТ ПРАВО НА СОБСТВЕНОСТ.
РАБОТАТА ИМ НЯМА ДА СЕ ОБЛАГА С ДАНЪК.
СВОБОДНО ДВИЖЕНИЕ НА ПАРИТЕ ИМ В ГЪРЦИЯ И В ЧУЖБИНА.
ТЕЗИ, КОИТО ИМАТ ПРЕСТОЙ В ГЪРЦИЯ ПРЕДИ 2000г. НЕ Е НУЖНО ДА ВНАСЯТ ГАРАНЦИЯ ОТ 250 000, НО СЕ ЗАДЪЛЖАВАТ НА ГРЪЦКИ СЪДРУЖНИК.
ЖЕНИТЕ /ОМЪЖЕНИ С ГРЪК  ТРЯБВА ДА ПРЕХВЪРЛЯТ ЦЯЛАТА СИ СОБСТВЕНОСТ НА СЪПРУГА ИЛИ НА ДЕЦАТА СИ.
ЧУЖДЕСТРАННИ СЕМЕЙСТВА, КОИТО ИМАТ ИМОТ В ГЪРЦИЯ НЕ МОГАТ ДА ПРЕХВЪРЛЯТ, ПРОДАВАТ ИЛИ ЗАВЕЩАВАТ НА ДРУГ, ОСВЕН НА ГРЪК ПО ПРОИЗХОД ИМУЩЕСТВОТО СИ ИЛИ ЧАСТ ОТ НЕГО.
   ЧУЖДЕНЦИ УЧЕНИ
СВОБОДЕН ПРЕСТОЙ В ГЪРЦИЯ ДО 5 ГОДИНИ.
РАБОТАТА ИМ Е РАЗРЕШЕНА САМО В УНИВЕРСИТЕТИ ИЛИ ДРУГИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНСТИТУЦИИ.
АКО ЖЕЛАЯТ ДА ОСТАНАТ ПОВЕЧЕ ОТ 5 ГОДИНИ, ТЕ ТРЯБВА ДА СА ИЗВЪРШИЛИ, ДЕМОНСТРИРАЛИ РАБОТА ЧРЕЗ СВОЯТА СПЕЦИАЛНОСТ, КОЯТО Е ПОМОГНАЛА НА НАРОДА И ДЪРЖАВАТА КАТО ЦЯЛО.
ЧУЖДЕНЦИ – РАБОТНИЦИ
САМО С МЕЖДУДЪРЖАВНО СПОРАЗУМЕНИЕ.
ПРЕБИВАВАНЕ НЕ ПОВЕЧЕ ОТ 2 ГОДИНИ.
ЗА ЖИЛИЩЕ-ХРАНА-ЗАСТРАХОВКА-ЗДРАВНО ОБСЛУЖВАНЕ  Е ЗАДЪЛЖЕН САМО ТЕХНИЯ РАБОТОДАТЕЛ.
МЕСЕЧНА ЗАПЛАТА ЩЕ ПОЛУЧАВАТ В СТРАНАТА, ОТ КОЯТО СА.
НАСТАНЯВАНЕТО И ПРЕБИВАВАНЕТО ЩЕ Е САМО НА МЯСТО, КОЕТО ТРЯБВА ДА БЪДЕ ПРЕДОСТАВЕНО ОТ РАБОТОДАТЕЛЯ.
ФИРМИ – МЕСТНИ И ЧУЖДЕСТРАННИ
ВИДОВЕ ФИРМИ, КОИТО ЩЕ ИМАТ ПРАВО ДА ПРИТЕЖАВАТ, ИЗПОЛЗВАТ И ПРИДОБИВАТ ЗЕМЯ И СГРАДИ, СА САМО:
ЕДНОЛИЧНА ФИРМА – ООД – ЕООД  САМО АКО ПРИНАДЛЕЖАТ НА ГРАЖДАНИ ОТ ГРЪЦКИ ПРОИЗХОД И ПРЕБИВАВАТ САМО В ГЪРЦИЯ.
ЧУЖДЕСТРАННИТЕ ФИРМИ ЩЕ ИМАТ ПРАВО НА ПОЛЗВАНЕ САМО ПОД НАЕМ.
ФИРМИТЕ С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ И ДРУЖЕСТВАТА С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ ЩЕ ИМАТ ПРАВО НА СОБСТВЕНОСТ ВЪРХУ СГРАДАТА, А НЕ ВЪРХУ ЗЕМЯТА, И САМО АКО 51% ПРИНАДЛЕЖИ НА ГРЪЦКИ ГРАЖДАНИН ПО ПРОИЗХОД.
ЧУЖДЕСТРАННИ КОМПАНИИ НЯМАТ ПРАВО НА СОБСТВЕНОСТ, ОСВЕН ПОД НАЕМ.
ЗА ЧИСТО ЧУЖДЕСТРАННИТЕ КОМПАНИИ, КОИТО ЩЕ СЕ АКТИВИРАТ ИЛИ ВЕЧЕ СА АКТИВИРАНИ В ГЪРЦИЯ, 100% ОТ СЛУЖИТЕЛИТЕ(РАБОТНИЦИ) ИМ ТРЯБВА ДА СА ГЪРЦИ ОТ ГЪРЦИЯ И ЧУЖБИНА(ГЪРЦИ КОИТО СА СЕ ПРЕМЕСТИЛИ В ДРУГА СТРАНА ПО КАКВАТО И ДА Е ПРИЧИНА И НА КАКВАТО И ДА Е ВЪЗРАСТ).
НА ГЪРЦИТЕ НЯМА  ДА СЕ ВЪЗЛАГА ДА СЕ ЗАНИМАВАТ С РЪЧНА РАБОТА, ОСВЕН АКО СА СЪГЛАСНИ С ЕСТЕСТВОТО НА РАБОТА.
МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА – ОБРАЗОВАНИЕ – ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ – СПОРТ – ТУРИЗЪМ – РЕЛИГИЯ
ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ БЕЗПЛАТНО ЗА ВСИЧКИ ГЪРЦИ.
БЕЗПЛАТНО ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ВСИЧКИ ГЪРЦИ( ЧЛЕН 16 ОТ КОНСТИТУЦИЯТА)
ПРОМЯНА НА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА СИСТЕМА. НАБЛЯГАНЕ НА ОБРАЗОВАНИЕ СПОРЕД ВЪЗМОЖНОСТИ И УМЕНИЯ, БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЯ И ПРЕДПОСТАВКИ, С ВЪЗМОЖНОСТ НА ОБРАЗОВАНИЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ.
ПРЕМАХВАНЕ НА ОСИГУРИТЕЛНИТЕ ФОНДОВЕ И ПРЕХВЪРЛЯНЕ ВЕДНАГА НА ДВИЖИМОТО И НЕДВИЖИМОТО ИМ ИМУЩЕСТВО В ДЪРЖАВАТА.
ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ВСИЧКИ УДРЪЖКИ – ВНОСКИ ОТ ВСИЧКИТЕ ГОДИНИ НА РАБОТА В СМЕТКАТА НА БЕНИФИЦЕНТА.
НЕПОСРЕДСТВЕНО ОПИСВАНЕ НА ВСИЧКИ ГРЪЦКИ АНТИКИ(АРХЕОЛОГИЧНИ) ПО СВЕТА, НЕЗАВИСИМО КЪДЕ СЕ СЪХРАНЯВАТ ИЛИ ПОКАЗВАТ.
ПРЕКРАТЯВАНЕ РАЗРЕШИТЕЛНИ ЗА ПРИТЕЖАНИЕ ИЛИ СЪБИРАНЕ НА АНТИКИ И ВРЪЩАНЕТО ИМ НА ДЪРЖАВАТА.
ПРОСЛЕДЯВАНЕ НА ЧУЖДЕСТРАННИ ТЪРГОВЕ,ПРОДАВАЩИ ГРЪЦКИ АРХЕОЛОГИЧНИ НАХОДКИ И СТАРТИРАНЕ НА СВЕТОВНИ ПРИЗИВИ ЗА СПИРАНЕ НА ТЪРГОВЕТЕ И ТЯХНОТО ВРЪЩАНЕ В ГЪРЦИЯ.
ИЗИСКВАЙКИ ОТ СТРАНИТЕ, КОИТО ИМАТ И ПОКАЗВАТ В СВОИТЕ МУЗЕИ ДРЕВНИТЕ ГРЪЦКИ ОБЕКТИ,  ДА НАПРАВЯТ КОПИЯ ВРЪЩАЙКИ ОРИГИНАЛИТЕ.
НАЗНАЧЕНИЕТО НА УЧИТЕЛИ ЩЕ СТАВА ДИРЕКТНО ПО РОДНИТЕ ИМ МЕСТА.
НАЗНАЧЕНИЕТО НА ЛЕКАРИ И МЕДИЦИНСКИ СЕСТРИ – ПО РОДНИТЕ ИМ МЕСТА.
ВРЪЩАНЕ НА ДВИЖИМО И НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО НА ТОВА МИНИСТЕРСТВО, КАКТО ЩЕ БЪДЕ ОБЯСНЕНО В СЛЕДВАЩАТА ТЕМА:
РЕЛИГИИ-СДРУЖЕНИЯ-ДРУЖЕСТВА-КЛУБОВЕ РАБОТЕЩИ С ЙЕРАРХИЧНА СТРУКТУРА.
ВЪЗ ОСНОВА НА КОНСТИТУЦИЯТА ЧЛЕН 13 ЗА ПРАВАТА И СВОБОДИТЕ НА ЧОВЕКА, ВСЕКИ ЩЕ БЪДЕ СВОБОДЕН И НЕОГРАНИЧЕН ДА СЛЕДВА , ВЯРВА И ПРИНАДЛЕЖИ ТАМ КЪДЕТО ЖЕЛАЕ.
ДВИЖИМОТО И НЕДВИЖИМОТО ИМУЩЕСТВО НА ВСИЧКИ ГОРЕСПОМЕНАТИ ЩЕ ПРИНАДЛЕЖИ НА ДЪРЖАВАТА.
60% ЩЕ БЪДАТ КЪМ МИНИСТЕРСТВОТО НА КУЛТУРАТА.
20% ЩЕ БЪДАТ ВЪЗЛОЖЕНИ НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА.
20% ЩЕ БЪДАТ ВЪЗЛОЖЕНИ НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ФИНАНСИТЕ.
ДЪРЖАВАТА НЯМА ДА ИМА ПРАВО ДА ПРОМЕНЯ УПОТРЕБАТА НА ХРАМОВЕ, ПОМЕЩЕНИЯ ИЛИ ДРУГИ МЕСТА ЗА ПОКЛОНЕНИЕ, КАТО ТРЯБВА ДА БЪДЕ ДАДЕНО ПРАВО ДА СЕ ПОЛЗВАТ НЕОГРАНИЧЕНО И ЗА ВИНАГИ.
ТОВА МОЖЕ ДА СЕ ПРОМЕНИ САМО АКО ПРЕСТАНЕ ДА СЕ ПОЛЗВА И СЕ РЕШИ, ЧЕ ВЕЧЕ НЕ ИМ Е НУЖНО.
ВСЯКО ДАРЕНИЕ НА ЗЕМЯ ИЛИ СГРАДА ОТ ТРЕТИ ЛИЦА ДО ТЯХ ЩЕ БЪДЕ ДАДЕНО НА ДЪРЖАВАТА.  ПРИ УСЛОВИЕ, ЧЕ ЩЕ БЪДЕ ИЗПОЛЗВАНО (НЕ ПРИДОБИТО) ОТ ТЯХ И ЩЕ ИМ БЪДЕ ПРЕДОСТАВЕНО ВЕДНАГА.
НЕЗАБАВНО ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ФИНАНСИРАНЕТО И ВСЯКАКЪВ ВИД ПЛАЩАНИЯ НА ДЪРЖАВАТА НА ВСИЧКИ РАБОТЕЩИ КЪМ ТЯХ.
ПОКЛОНЕНИЯ И ВСЯКАКЪВ ВИД СЪБИРАНИЯ ЩЕ СЕ ИЗВЪРШВАТ САМО НА ТЕЗИ МЕСТА И ЩЕ БЪДЕ ЗАБРАНЕНО ВЪВ ВСЯКО ДРУГО ОБЩЕСТВЕНО ПРОСТРАНСТВО, ОСВЕН АКО БЪДЕ НАЕТО ИЛИ ДАДЕНО ЗА ТАЗИ ЦЕЛ И САМО СЪС СЪГЛАСИЕТО НА МИНИСТЕРСТВОТО НА КУЛТУРАТА. ВЪВ ВСЕКИ СЛУЧАЙ, НЕ ТРЯБВА ДА ИМА НЕУДОБСТВО ЗА ОКОЛНИТЕ РАЙОНИ ИЛИ ЖИТЕЛИ.
ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ВСИЧКИ ОТ ТЯХ ЩЕ ПОЛУЧАТ ДАНЪЧЕН ИДЕНТИФИКАЦИОНЕН НОМЕР И ЩЕ ПЛАЩАТ 50% ОТ БРУТНИЯ СИ ПРИХОД НА ДЪРЖАВАТА.
ИЗКЛЮЧЕНИЕ
С ИЗКЛЮЧЕНИЕ НА АТОН(СВЯТА ГОРА), КОЯТО Е ГРЪЦКА ТЕРИТОРИЯ, НО Е САМОУПРАВЛЯВАНА (И ЩЕ ОСТАНЕ САМОУПРАВЛЯЕМА) СЪС СВОИТЕ СОБСТВЕНИ ИНСТИТУЦИИ.
НО ЩЕ ТРЯБВА ДА ОТСТЪПИ СВОЕТО ДВИЖИМО И НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО ИЗВЪН СВОИТЕ ГРАНИЦИ, КОИТО СА ЯСНО ОПРЕДЕЛЕНИ ОТ ВЕКОВЕ.
НЕДВИЖИМОТО ИМУЩЕСТВО НА МОНАСИТЕ В ГРАНИЦИТЕ НА АТОН ЩЕ ОСТАНЕ ТАКОВА, КАКВОТО Е.
ДВИЖИМОТО ИМУЩЕСТВО В ГРАНИЦИТЕ НА АТОН ЩЕ ТРЯБВА ДА БЪДЕ 50% ПРЕХВЪРЛЕНО НА ДЪРЖАВАТА.
ТЕРИТОРИАЛНО МИНИСТЕРСТВО
ДИРЕКТНО ОПИСВАНЕ НА ЗЕМЯ, СГРАДИ И ДЪРЖАВНИ СТОПАНСТВА.
ЗАДАЧА НА МИНИСТЕРСТВОТО Е ДА ОПИШЕ ЗЕМЯ,СГРАДИ И ВЕЩИ, ПРИНАДЛЕЖАЩИ НА ЦЪРКВИ,ДОКТРИНИ,СЕКТИ ОТ ТЯХНОТО ОСНОВАВАНЕ.
НЕЗАБАВНО СЪЗДАВАНЕ НА НОВ КАДАСТЪР.
ПРЕРАЗГЛЕЖДАНЕ – ПОДОБРЯВАНЕ НА ГРЪЦКАТА КОНСТИТУЦИЯ
ПРОУЧВАНЕ НА КОНСТИТУЦИЯТА ОТ КОНСТИТУЦИОНАЛИСТИ, УЧЕНИ ОТ РАЗЛИЧНИ НАУКИ, ОТЛИЧИЛИ СЕ ГЪРЦИ ВЪВ ВСЯКА ОБЛАСТ.
НЕЗАБАВНО РАЗГЛЕЖДАНЕ И СТАРТИРАНЕ(ЗА ВСЕКИ ЧЛЕН ОТ КОНСТИТУЦИЯТА ) КОНСУЛТАЦИИ НА НАЦИОНАЛНА ОСНОВА, ЕДИН ПО ЕДИН, А НЕ ЗА ВСИЧКИ ЗАЕДНО.
ПРЕДСТАВЯНЕ ПРЕДЛОЖЕНИТЕ ПРОМЕНИ НА НАЦИОНАЛНО РАВНИЩЕ ЧРЕЗ ВСИЧКИ СРЕДСТВА ЗА КОМУНИКАЦИЯ.
ВСЕКИ ЧЛЕН ЩЕ БЪДЕ ПРЕДСТАВЕН КАТО УНИКАЛЕН В СЪЧЕТАНИЕ С ВСИЧКИ ОСТАНАЛИ И ТРЯБВА ДА БЪДЕ ГЛАСУВАН ОТ МИНИМУМ 75% ОТ ГРЪЦКИЯ НАРОД ЧРЕЗ РЕФЕРЕНДУМ.
ПРЕРАЗГЛЕЖДАНЕТО – ПОДОБРЕНИЕТО НА КОНСТИТУЦИЯТА ТРЯБВА ДА ИМА В ОСНОВАТА СИ И КАТО ЦЯЛО ГЪРЦИЯ И ГРЪЦКИЯ ЕТНОС.
СЛЕД ПРИКЛЮЧВАНЕТО НА ТАЗИ ПРОЦЕДУРА, ЗА ВСЕКИ ЧЛЕН НА КОНСТИТУЦИЯТА, ВСИЧКИ ЗАКОНИ, РАЗПОРЕДБИ,МИНИСТЕРСКИ РЕШЕНИЯ, КОИТО НЕСЪОТВЕТСТВАТ ЩЕ БЪДАТ ПРЕМАХНАТИ.