VÅR BEVELGELSE OG HVEM VI ER.

Tusen tak at i læsser denne dokument.
Vår bevelgelse har IKKE NOE LEDERE – PRESIDENTER – MELLOM LEDER – SEKRETÆRER – MEDLEMER – POLITIKER .

Det bestå af  Helenere (Grækere) og det er adresseret til Grækere og til alle nationer verden rundt.
Våres tanken er meget fokuseret på en ting bare og det er HELLENERE-HELLAS( Grækenland)- HELENISMEN.
Kun for Græker med herkomst og slægten fra Hellas. (Grækenland).
Den forslag kan kopiere selvfølgeligt alle nationer og bruge den på den måte at de tror er det Best for syn nations interesser.

Vi har bestemt at vi skal fortsætte å være annonymt fram til den dagen som bliver nations valg i Grækenland.
Vår bevegelse har mye å gjøre med ideer og ikke personer.
Vår idealisme er baseret på de Græske værdier og den demokratiske regeringsførelse.
Vi har modtaget regeringselementer som er det aktivt verden rundt per i dag og vi har tilpasse dem til vår virkeligheten ( Schweiz / forfatning-styrende Sverige/uddannelse   Oman/udlændinge, statsborgere  også videre).
Vi har også studeret den Græske grundlove (Sintagma) med alle synne lover, koder og regler.

Med vår bevegelse vi ønsker å hjelpe og ikke å skade. Vi er ikke en politiske parti fordi politiker partier tilhører ikke i Demokrati og Demokratiers ideologier.

Vi er medbringere av en ide.

Det er den eneste grund at vi har IKKE NOEN  REPRESÆNTANT
VI HAR IKKE NOE LEDERE – PRESIDENTER – MELLOM LEDER – SEKRETÆRER – POLITIKER- REPRESÆNTANTER.
Jer må vite at hvis noen dukke opp og si at representerer os, TILHØRER IKKE TIL VÅR BEVELGELSE.
Vi har ikke kontorer.
Vi har ikke telefon nummer.
Vi har ikke e-mail.

VI ER ”INGEN” ( KANENAS) , FORDI IDEER HAR IKKE ANSIKT OG TILHØRER TIL INGEN PERSON. IDEER OG KUNSKAP ( VIDEN) ER TIL ALLE.

 

VI ØNSKER IKKE MEDLEMER,FØLGERE.
VI SPØR IKKE OM BISTAND.
VI TAR IKKE I MOT DONATIONER ELLER FINANSIERING.

Vi har besluttet ikke at blive vist, før det politiske system har proklameret nationale valg.KUN DEN TIDEN Gennem de demokratiske procedurer vil vi alle som er efter (følger ) denne ide blive bedt om at udpege din regionale repræsentant eller dine repræsentanter, som skal være  kandidater ved valget og kun for en formål VOR DISCRITERATION.
Så bliver kandidater nødt til at sværge.

Systemets aktuelle tilstand  som per i dag er bestemt og vi kan ikke ændre det! Vi vil ikke have uro eller en slags revolution , vi ønsker at ændre systemet, gennem den måde systemet fungerer på.
Kun for at være repræsenteret i parlamentet, at ændre vejen for styring og gå glat til det de er defineret i vores proklamation.

Vi ved alle og forstår, hvad der er godt.
Vi kender alle og forstår vores eget gode, er også godt for hver af vores medmennesker, og at det er godt for os alle er godt for vores samfund og vores nation.

Vores proklamation og vores ide, Vi vil oversætte det til så mange sprog som muligt for at gøre det kendt for alle nationer og over hele verden.

IDE-ORGANISATION STRUKTUR AF REGERINGEN

8 MINISTERIER OG EN STATSMINISTER

 1. Udenrigsministeriet
 2. INDENRIGSMINISTERIET  LEDER FOR ALLE MINISTERIERNE (hvilket vil inkludere   JUSTISMINISTERIET- -MENNESKERETTIGHEDER-ADMINISTRATIV GENOBYGGELSE).
 3. KULTURMINISTERIET (hvilket vil inkludere ministerier for  UDDANELSE-SUNDHED-SPORT-TURISME)
 4. FINANSMINISTERIET  NÆST-LEDER FOR ALLE MINISTERIER (hvilket vil inkludere ministerier for  FINANS  og  DEN NYE GRÆSKE NATIONALBANK – toldvæsnet og grænsevagter)
 5. SØFARTSMINISTERIET (HAV-ØER-SHIPPING-UNDERSØISKE RIGDOMME). TILBYDER AKTIER.
 6. LANDMINISTERIET (hvilket inkluderer ministerier for: INDUSTRI –UDVIKLING –BYUDVIKLING –MILJØ –ENERGI –LANDBRUGSUDVIKLING –LAND - LUFT - FERSKVANDΝ). TILBYDER AKTIER.
 7. FORSVARSMINISTERIET (HÆREN - SØVÆRNET –FLYVEVÅBNET –POLITI –KYSTVAGT –GRÆNSEPOLITI –GRÆNSEKONTROL OG TOLDVÆSEN. .
 8. TRANSPORTMINISTERIET (MEDIA –KOMMUNIKATION –INFRASTRUKTUR –TRANSPORT).

 

 1. STATSMINISTERENS KONTOR –GENERELT REGERINGS SEKRETARIAT.

På slutt  nationale valg.
DIREKTE REGERING GENNEM DISCUSSIONER.

Lige nu har vi 325 Kalikratis kommuner  (Ο.Τ.Α.) hvem vil forblive som de er. .
Afskaffelsen af  alt andre bestirelser som er mindre en kommuner som ”dimotikes enotites” eller ”kinotites”.
Regionerne vil blive opdelt i : Thraki –ΜΑKEDONIA—IPIRUS –THESALIA –EVIA –ΑΝΑΤΟLIKI STEREA –DITIKI STEREA –PELOPONISOS –ΙΟΝΙΟ –VORIO AIGAIO –ΝΟΤΙΟ AIGAIO –ΚRITI.

Munikipaliteter (kommuner) og regioner bliver igen selvstyrende.

ASMINISTRATIONSMETODE OG FORORDNINGER – ROLLE MED PARLAMENT MEDLEMMER/MINISTER

Hvert andet år ( hvis det er nødvendigt tidligere) lokale valg kun på kommunalt plan..
Valg vil fremhæve to ting  , lovgivningen og administrative.

Lovgivningen .
Lovgivningen vil bestå af 10 personer, hvoraf 2 vil have rollen som parlament medlem  at formilde folks vilje (som kom gennem folkeafstemningerne) til staten at blive gennemført eller i parlamentet for at blive lov.(på hvert møde skal være til stede  en af de 2).

PARLAMENT MEDLEMMERNE HAR IKKE RET TIL AT STEMME PÅ PARLAMENTEN.
Men de vil have ret til at appellere til en anden kommune beslutning  hvilket ville være i strid med interesserne i deres egen kommune..

Lovgivningen skal  opereres uden løn. Men rejseudgifter til og fra regionen vil blive dækket af transportministeriet.

Administrativt.
Administrative vil bestå af 20 personer med mindst krav bachelor uddannelse. .
De 8 af dem står til rådighed for staten og de restende 12 vil forblive i kommunen.
Af de 12 resterende i kommunen vil blive stemt ved folkeafstemning, på regionalt plan ejes af deres kommune den regionale guvernør og vice guvernør.
Af de 8 der vil være tilgængelige for regeringen gennem en national folkeafsteming 8+1 vil udnævnes til ministre og 8 som viceminister..
Ministerne vil skifte til premierminister hver trdje måned..
Ingen vil have ret til næstformand som premierminister inden for to år.
Af de 12 resterende i kommunen vil de blive erstattet hverandre som borgmester i hver 2 måneder.
Ingen vil have ret til anden sigt som borgmester i de 2 år..

Den maksimale man kan tilhøre i bestyrelsen er 4 år uden at have ret at være med igen..
Men han får love til at forblive som en simpel arbejdstager (uden ret til at indtage en administrativ stilling) til regeringen i slutningen af hans mandatperiode(fordi det måske var han fremragende)

Administrativt vil blive aflønnet.

ALLE KAN ERSTATTES .
HVIS ERSTATTNING ER FOR KORRUPTION ELLER MISBRUG AV OFFENTLIG PENGER DA PERSONS PERSONLIG EJDELER SKAL FJERNES FRA HAM. (Nærmere oplysninger findes i erklæringen)

 

NY TOPIKER TIL FOLKEAFSTÆMING– MODER OG REGLER TIL  FOLKEAFSTÆMNING

Et tema-problem kan komme i en offentlig høring og folkeafstemning som følger :
Landsby med op til 500 indbyggere,med mindst 15 indbyggere.
Landsby med  500 indbygger til 1000, med mindst 15 indbyggere.
Landsby med 1000 indbyggere og mer, med mindst 50 indbyggere.
Kommune med mindst 150 indbyggere.
Regioner med mindst 500 indbyggere.
I alle tilfælde er kommunen eller regionen forpligtet til at bruge folk fra den administrerende gruppe  for at finde løsningen som vil studere problemet og foreslå mindst to løsninger som vil blive præsenteret ti alle borgere gennem medierne for beboeren at afgøre hva er bedst gennem folkeafstemning..

I ethvert spørgsmål i territorium(fylker-hele landet) vil vejen være den samme.

Folkeafstemning – Indenrigsministeriet
Kommunernes fællesskabskodeks 3463 artiklen 216.

Hver Græsk kan stemme fra hele verden på den måde så passe han best.
Med brug af hans sociale sikring nummer (som er unik for hver enkelt).
Det gjøres på tr måder :

 1. På indenrigsministeriets hjemmeside.
 2. Telefon, via en telefonservice (automatiseret) af ministeriet der vil være til rådighed til dette formål.
 3. I enhver offentlig tjeneste.

TOTAL PERIODE FOR GENNEMFØRELSE VED VALG AF REGERINGEN. : 2 ÅR

FINANSMINISTERIET

VALUTA
To parallelle valutaer, nationalt og internationalt..
Inden for staten foretages transaktioner kun i national valuta.
Den nationale valuta vil være parallel med euroen.
Transaktioner med udlandet vil ske i euro.
Transaktioner af udlændinge (turister-besøgende-forretningsmænd) kan gøres med begge valutaer..

Renter-Indbetalinger
Pause og forbud mod penge og rigdom triumf..
Skattefrie indskud og fri..
En enkelt konto for alle borgere.
Virksomheder vil ha kun en kontonummeret bliver det samme som virksomhedsregisteringsnummeret

ÆANDRINGER.
Umiddelbar nulstilling af gæld  til staten fra alle grækere.
Fjern af skatte id nummeret.

Øjeblikkelig tilbagekaldelse af alle banklicenser.(herunder Grækenlands national bank).
Overførsel af deres flytbare og faste ejendom til staten.
Øjeblikkelig genåbning-oprettelse af en enkelt bank under navnet Hellenic National Bank .
Hver Græsk gennem sin unikke socialsikringsnummer (AMKA) vil erhverve en ny konto og alle hans penge vil blive overført til den.
Denne bank vil have en enkelt aktionær, den græske stat.
I denne bank og i den enkelte konto for hver græsk bliver deponeret pengene fra statsaktier.

Direkte nulstilling af alle gæld ti de græske banker for  alle dem som er Grækere i prindelse og køn.
Øjeblikkelig godtgørelse, refusion eller kompensation for alt hva bankerne har beslaglagt i de sidste 18 år mod grækere i oprindelse og køn.

Skatteordninger vil også blive foretaget til denne bank og finansministeriets konto.

Umiddelbar fjernelse af alle taxier.
Kun de skattekontorer som er toldstederne forbliver. Toldmyndighederne vil være grænsevagter.(De vil være under to ministerier, økonomisk og nationalt forsvar ministerier.)

Øjeblikkelig registrering i statsbudgettet og returnering av den græsk guld og rigdom, samt lånene fra krigskompensationer.

SKATTER- BESKATNING
Alle direkte eller indirekte skatter ophører.
Skat fri for al mobil og fast ejendom.
Kun en første transaktionsafgift(15% for importøren-producent) for brændstof, cigaretter, kosmetik.
Denne afgift vil blive betalt på samme tid gennem den græske nationalbank. .
Alle typer arbejde bliver skattefri.
Skattefri besiddelse af ejendom og kjøp og salg av ejendom..
Alle græske produkter(undtagen drikkevarer, cigaretter, brændstof og kosmetik) vil ikke blive beskattet på ethvert tidspunkt af deres fremstilling eller produksjon.
Importerede materialer og råvarer til fremstilling af produkter der skal eksporteres forbliver skattefri i 6 måneder som er godt tid til konvertering, eftermontering, fremstilling til eksport modsat fald vil importøren blive beskattes og pengene vil blive udbetalt direkte fra hans uden ret til at gøre indsigelse.

DELTAGELSE OG FORHOLD AF STATSANDEL.
Forfatning Artikel 21 - (Beskyttelse af familie, ægteskab, barsel og barndom, handicappedes rettigheder)

Hver græsk i fødslen og det geni, der er bosiddende i Grækenland på den første dag i hans liv, modtager to aktier som vil være nominelle og ikke overførbare og vil forblive i hans besiddelse indtil udgangen af sit liv.
En andel fra sjøfartministeriet og en fra landministeriet.
Fra barnes første dag til 18 år aktien forvaltes af forældrene.
Med voksenalderen oprettes en konto i banken og betales direkte til hans/henes konto.

Hvert kvartal krediteres i hans konto (fra den eneste bank der vil eksistere) udbyttende fra sine aktier, og vil modtage et beløp/procent, der kommer fra statens overskud og vil være 50% af dem.

De restende 50% forbliver i staten for vækst..

INTERIØRERMINISTERIUM – RETFÆRDIGHEDS AFDELING
Oprettelse af en række dommere og anklagere inden for politistationen.
Eventuelle retssager vil kontrolleres på det samme tidspunkt..
I tilfælde af tvist eller retssag som har ikke betydning og gøres uten grund da håndhæveren blive fængslet af selvplejeprocessen i 10 dager.
Under ingen omstændigheder bør der overskride grænsen af to måneder for en avgørelse.
Domstolens fulde uafhængighed, ophør af alle politiske ledere af retsvæsenet, samt ophør af udnævnelsen af øverste retsvæsen af den politiske ledelse.
Topdommere udnævnes af andre dommere, men deres udnævnelse til stillingen de har foreslået skal stemmes gennem folkeafstemning,  hvor 90% af vælgerne burde have deltaget.
Afstemninger om dette spørgsmål vil være strengt og kun for dem som er relateret med yrken. (anklagere-dommere-advokater-arbejdere i retsvæsenet.

Straffe og fængsler vil blive fuldbyrdet i deres helhed når det gjelder livstruende sakker,, mod mennesker og mod staten.  (ingen afgangsladelse, ingen strafreduktion, ingen nåde, ingen reduktion på grund af tidligere ærlighed)

Fanger af simpel straffelov vil være obligatorisk involveret i uddannelse-praksis og efter dette formål kan de blive frigivet..

Alle udenlandske kriminelle vil gå til særlige fængsler som de skal jobbe i forskellige opgaver og efter deres sætning vil de blive fremmet til deres hjemland.

 

INTERIØRERMINISTERIUM - PERSONALVURDERING
Øjeblikkelig evaluering af offentligt personale.
I tilfælde af utilstrækkelig uddannelse er embedsmanden forpligtet til at genuddanne sig selv eller med hans / hendes samtykke, at ændre sit sted i et andet job efter hans eller hendes evner. Hvis han finder sig uegnet til noget arbejde, vil han blive kompenseret og vil forlade sit job.

 

KONTROL AF FØRTIDEN – ANSVAR IMPUTERING
Øjeblikkelig ophør af parlamentarisk eller anden immunitet for alle.
Kontrol af tidligere politiske lederskabe og regeringer over til sidste 120 år..
Kontrol af korruptionssager i de sidste 60 år. .
Kontrol af embedsmænd ( Direktører-vicedirektører-generelt lederne ) i det sidste 60 år.
Kontrol av kommunes lederne (borgmestre-stedfortrædende borgmestere-præfektuer) sidste 60 år.

En angivelse af skyld vil straks blive konfiskeret af selve hans og hans nærmeste familie bevægelige(penger) og faste ejendomer. (Kone – børn) i Grækenland og i udlandet.
Øjeblikkelig ophør af arbejde uden kompensation.
Udgifter til levevilkår dækkes nu af staten, indtil sagsøgtes sag er afsluttet.
Advokater og rets omkostninger vil blive fuldt dækket af staten.
Advokat vil blive udpeget ved tilfældig tegning (Fra listen over advokater udpeget af retsvæsenet) og under ingen omstændigheder vil blive fastlagt af den anklagede. Advokatens gebyr er det maksimum, som staten har fastsat.
Hvis anklagede bevises  at han er uskyld vil alle beslaglægges refunderes og returneres.
Hvis hans skyld er bevist da alle ting han ejre vil blive konfiskeret(ejendomer og penger) han / hun vil blive udvist fra enhver politisk ret, han / hun og hans / hendes nærmeste familie, og vil ikke være i stand til at optage noget sted for det offentlige liv længere.

De vil også ophøre med at modtage udbytte fra statsobligationer, og de bliver nødt til at leve igennem deres arbejde, som selvfølgelig vil være skattefri som for alle andre grækere.
KONTROL AF LÅNENE – LÅNEKONTRAKTER – KJØP AV UDSTYR FOR STATENS FUNKTION – OFFENTLIGE PROJEKTER – BANK – AKTIER OG AKIERMARKET.
Gælder det samme med den forige artikel..

 

UDLÆNDINGE
Enhver udlændinge vil være velkommen i landet, hvis:
Taler det græske sprog i en tilfredsstillende grad.( vil blive undersøgt, hvis han eller hun ikke holder det mundtligt og skriftligt vil være forpligtet til at lære det ved at betale for omkostningerne)
Giv en økonomisk garanti til fordel for den græske stat af størrelsesordenen 250.000 euro (pris 2018).
Han er ikke retsforfulgt i hans land.
Det introducerer kapitlet om etablering af en virksomhed.
De er forpligtet til at samarbejde med  en græsk person i oprindelse og køn (græsk 51% - udlænding 49%) og returnerer hver måned procentdelen til den græske, som er  ikke forpligtet til at arbejde i virksomheden.
Forpligtelser og rettigheder for udlændinge:
Han har ingen politisk ret i Grækenland.
Han har ingen ejendomsret.
Skattefri hans arbejde.
Fri omsætning af hans penge i Grækenland og i udlandet.
De, der er hjemmehørende i Grækenland før 2000, behøver ikke at deponere 250.000 garantien, men de skal samarbejde med grækerne
De som er gift med græsk man eller dame, skal de overføre deres ejendom til deres ægtefælle eller til deres børn.
Familier af udlændinge, som ejer ejendom i Grækenland må ikke overføre, sælge eller arve til andre end græske folk i oprindelse og deres køn, nogen eller alle deres ejendom.

UDENLANDSK VIDENSKABMÆN
Fri ophold i Grækenland i op til 5 år..
Arbejde er kun tilladt på universitet eller andre uddannelsesinstitutioner.
Hvis de ønsker at blive i Grækenland i mere end 5 år, skal de have demonstreret arbejde gennem deres specialitet, hvilket har hjulpet Hellenisme og Grækenland generelt.
UDENLANDSK ARBEJDSTAGER
Kun med en tværnational aftale.
Bliv maksimalt 2 år.
For bolig-kost-forsikring-sundhedsforpligtelsen ansvarlig er deres arbejdsgiver.
Betaling af deres løn foregår  i deres eget land.
Indkvartering og bor kun på steder, der stilles til rådighed af arbejdsgiveren.

VIRKSOMHEDER I GRÆKENLAND OG UDLAND.
Virksomheder, der har ret til at eje, bruge og erhverve jord og bygninger, er kun::
Individuel virksomhed - generelt partnerskab selskab- begrænset partnerskab selskab, kun hvis de tilhører til grækere i oprindelse og køn der udelukkende er bosiddende i Grækenland.
I tilfælde af en udlænding kan (han/hun)kun leje Selskaber med begrænset ansvar og aktieselskaber vil kun have ret til at besætte bygningen og ikke jorden, og kun hvis 51% tilhører til grækere i oprindelse og køn.
Rent udenlandske selskaber har ikke ret til ejerskab undtagen leje.

Udlændinge virksomheder der vil blive aktiveret eller er allerede aktiveret i Grækenland må ha 100% af deres ansatte bestod af grækere med oprindelse og køn fra Grækenland eller i udlandet (Grækere,af alle alder der havde flyttet til et andet land af nogen grund)
Grækere vil være forbudt at engagere sig i manuelt arbejde, medmindre de er enige med arten af arbejdet
KULTURMINISTERIET - UDDANNELSES-SUNDHEDS-SPORT-TURISMEN-RELIGION

Gratis lægebehandling til alle Grækere.

Fri uddannelse til alle grækere .( Forfatning Artikel 16)

Skift af læringssystem som fokuserer i evner og færdigheder, uden begrænsning og kan fortsatte i hele live.
Fjernelse af forsikringsfonde, direkte overførsel af løsøre og fast ejendom til staten.
Tilbagesendelse af alle fradragsbidrag af alle års arbejde direkte på modtagerens konto.

Øjeblikkelig oversigt over alle græske antikviteter rundt omkring i verden, hvor de bliver holdt eller udstillet.
Ophør af besiddelse eller indsamling af antikviteter og deres tilbagevenden til staten.
Sporing af udenlandske auktioner, der sælger græske antikviteter og lancering over hele verden appellerer for at stoppe auktionene og returnere varene  til Grækenland. Kræver lande, der har og udstiller i deres museer gamle græske genstande til at lave kopier og returnere originalen.

Direkte udnævnelse af lærere (som står på vente liste) i  deres hjemsted.
Umiddelbar udnævnelse af læger og sygeplejersker som står på vente liste) i deres hjemsted.
Retur af løsøre og fast ejendom til dette ministerium som forklares i næste artikel.

 

RELIGIONER-SEKTER - GRUPPER – FORENINGER der opererer med hierarki.
Under menneskefriheden er alle og vil være fri og ubegrænset til at følge det  de mener, og hvor  de vil høre.( Forfatning Artikel 13)

Den bevægelige og faste ejendom af alle disse vil falde i statens hænder.
60% vil tilskrives til kulturministeriet
20% vil blive tilskrevet til national forsvar ministeriet .
20% vil blive tilskrevet til finansministeriet.

Staten vil ikke have ret til at ændre brugen af kirker eller  steder for tilbedelse, og det bør gives ret til at bruge ubestemt og uhensigtsmæssigt. Dette kan kun ændres, hvis rummet lukkes, og brugeren accepterer, at den ikke længere behøver det.

Enhver donation af jord eller bygning fra tredjemand til dem vil blive givet til staten, forudsat at den skal anvendes (og ikke erhverves) af dem, og de kan direkte henføres til.

Øjeblikkelig ophør af finansiering, tilskud og betaling af arbejdstagere til dem alle.

Enhver handling, indsamling, drift eller tilbedelse finder kun sted på disse steder og vil blive forbudt i andre offentlige rum ,pladser , undtagen hvis det er lejet eller licenseret til dette formål, og først efter at Kulturministeriet har givet sit samtykke. Under alle omstændigheder bør der ikke være nogen folk samling til det omkringliggende område.
Alle disse vil blive pålagt at modtage et skatte-id-nummer og skulle betale 50% af deres bruttoindtægt til staten.

UNDTAGELSE
Af ovenstående er Mount Athos ( Agion Oros) udelukket, som er græsk territorium, men er selvstyret (og vil forblive selvstyret) med sine egne institutioner. Men de skal give sin bevægelige og faste ejendom ud over sine grænser, som har været klart defineret i århundreder. Monkernes faste ejendom inden for rammerne af Mount Athos vil forblive som den er. Imidlertid skal løsøre inden for rammerne af Mount Athos tilskrives staten med 50%
LANDMINISTERIUM
Direkte registrering af jord(inkludere mettalerne), bygninger og statsejendomme.
Umiddelbar registrering af jord, bygninger og ejendele tilhørende kirker, doktriner, sekter og i deres fundamenter.
Umiddelbar oprettelse af en kadastre.

REVISION – FORBEDRING GRÆKENLANDS GRUNDLAG(GRUNDLÅVEN)

Foretagelse af en undersøgelse foretaget af constitutionalists, forskere i forskellige videnskaber, samt kendetegnet inden for grækerne.
Øjeblikkelig begyndelse af høringen af grækernes nation.
Individuelt ændring af hver artikel og ikke alle sammen.
Presentering gennem alle midler til kommunikation af de foreslåede ændringer. 
Hver artikel vil blive præsenteret som unik, men i kombination med alt andet, og bør stemme ved mindst 75% af det græske folk gennem en folkeafstemning
Revisionens forbedring af forfatningen skulle have et enkelt mål , Grækenland.
Efter afslutningen af denne procedure fra  hver artikel,  alle love, bestemmelser som er  ikke-overensstemmende med  ministerielle afgørelser blive afskaffet.